import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

ENNILL Egwyl BYR YNG NGOGLEDD DDWYRAIN GYDA CLASUROL FM!

Dianc i Ogledd-ddwyrain Cymru am seibiant chwedlonol yr haf hwn gyda Thwristiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru a Classic FM!

Gyda chymaint ar gael yng Ngogledd Ddwyrain Cymru rydym yn cynnig egwyl o ddwy noson i ddwy, o 3ydd i 6ed Gorffennaf, fel y gallwch ddarganfod ac archwilio tan fod eich calon yn fodlon.

Byddwch yn aros am ddwy noson i mewnWrecsam,cwblhau gyda brecwast bob bore, ac eistedd i lawr i brydau blasus yn yBaedd Tewa'rCoed Lemon.

 

Gallwch hefyd fwynhau rhai o'r gerddoriaeth leol orau gan y byddwn hefyd yn cynnwys tocynnau deuddydd ar gyfer y Eisteddfod Gwyl Gerdd Ryngwladol Llangollen.

 

Hefyd byddwn yn rhoi dau docyn i chi ar gyfer y groesfan cwch 30 munud o'rTraphont Ddŵr Pontcysylltehefyd.

Am gyfle i ennill yr egwyl hon i ddau atebwch y cwestiwn ar yGwefan Classic FM trwy glicio ymacyn 23:59 ar ddydd Llun 8fed o Fai.

bottom of page