import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

Diwrnod Allan Gwych i'r Chwilfrydig"plentyn-ult"!

#DymaWrecsam

#DarganfodGogleddCymru

Dyma'r rhiant sydd am byth yn ifanc ac eisiau gwneud pethau gan ddefnyddio'r plant fel esgus.. 

*Awgrymiadau Da – Mae angen esgidiau da ar gyfer hyn a dillad cynnes.

Taith Un Diwrnod ..

Dechreuwch y diwrnod gydag a Segtrekexperience wedi'i leoli yng Nghastell y Waun (SAT NAV – LL14 5AF), 2 filltir o hwyl 'segtreking' o amgylch coedlannau Castell y Waun. Darperir cyfarwyddyd llawn!

Hyd - 1.5awr

Prisiau – dechrau o £30 y pen visit www.segtrek.net i archebu ac am fwy o fanylion.

Pellter- 3.1 milltir mewn car 

 

Nesaf, mwynhewch daith gerdded 45 munud ar draws Traphont Ddŵr Pontcysyllte 126 troedfedd o daldra o Fasn Trefor (SAT NAV -LL20 7TG, dilynwch arwyddion maes parcio arhosiad hir o’r A539). Mae’r safle hwn yn rhan o_cc-78 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_a Safle Treftadaeth y Byd, dros 30 metr gwefreiddiol uwchben yr Afon Dyfrdwy. Tra yno, ewch i Ganolfan Ymwelwyr Basn Trefor sydd ar agor 10-4pm rhwng Mawrth - Hydref.

 Pellter– 8.9 milltir mewn car 

Nesaf ar yr agenda mae Amgueddfa Wrecsam (SAT NAV - LL11 1RB) am ychydig o hanes erchyll, dysgwch am straeon Bwrdeistref Sirol Wrecsam a'i phobl o'r cyfnod cynhanes hyd heddiw._cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Hefyd lle gwych ar gyfer cinio yn y caffi cwrt arobryn.

Mae oriau agor yn amrywio, y peth gorau yw ymweld â'r wefan am amseroedd a phrisiau mynediad www.wrecsam.gov.uk/cymraeg/heritage/wrexham_museum.htm

Parcio ar gael yn Green Island (talu ac arddangos) 5 munud ar droed i'r Amgueddfa. 

 

Pellter - 0.8 milltir mewn car

 

Prynhawn yn archwilio Techniquest Glyndwr (SAT NAV - LL11 2AW) – Yr unig le yng Ngogledd Cymru y byddwch chi'n dod o hyd i sioeau gwyddoniaeth byw, 65 o weithgareddau rhyngweithiol ymarferol, gardd wyddoniaeth a'r siop wyddoniaeth wallgof.

Ar agor bob dydd rhwng 10.30am a 4.30pm (mae amseroedd yn wahanol ar benwythnosau) 

Mae prisiau'n amrywio - mae'n well ymweld â'r wefan am fanylion www.tqg.org.uk/

Hyd - caniatewch o leiaf awr i'w fwynhau!

chirk-castle-outside-2.jpg
6084147_R_Z001A.jpeg
Wrexham Tourism 2017_18 (C) WCBC (152).j
0704museumEXT10.jpg
Final Wrexham County Map 2019_20.jpg
bottom of page