import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

SAIL PERFFAITH I ARCHWILIO

Mae gennym ni lefydd anhygoel i aros yma yn Wrecsam. O westai corfforaethol mawr, i barciau gwyliau o’r radd flaenaf, podiau glampio a Gwely a Brecwast moethus – mae gennym ni rywbeth at ddant pawb!

45) Clays Touring Park.jpg

Parc Teithiol Clays

Ffordd Bryn Estyn, Wrecsam, LL13 9UB

Mae Clays yn barc teithiol 4 seren teulu tlws, heddychlon wedi’i leoli mewn 18 erw o gefn gwlad Cymru. Saif ger Wrecsam, tref fwyaf Gogledd Cymru

49) Glamping at Hafod Las.jpg

Glampio yn Hafod Las

Hafod Las, Lôn Cae Glas, Y Mwynglawdd, Wrecsam, LL11 3DB

Eisiau dianc oddi wrth y cyfan? Bydd ein hunedau glampio preifat, llawn offer, yn berffaith i chi. Mae ein hunedau cyfforddus yn hunangynhwysol gyda dreifiau preifat a dim cyfleusterau a rennir sy'n cynnig popeth sydd ei angen arnoch ar gyfer taith gerdded berffaith.

5) Holt Lodge Hotel.jpg

Gwesty Holt Lodge

Ffordd Wrecsam, Holt, Wrecsam, LL13 9SW

Disgwyliwch letygarwch cynnes, ciniawa rhagorol a llety cyfforddus yma yng Ngwesty'r Holt Lodge sydd wedi ennill gwobrau. Wedi’n lleoli ar ororau Gogledd Cymru, rydym yn gyrchfan poblogaidd ar gyfer Priodasau a digwyddiadau preifat, yn ogystal â theuluoedd a chyplau sy’n edrych i archwilio’r ardal hyfryd hon. Archebwch eich arhosiad yn uniongyrchol gyda ni i gael y fargen orau sydd ar gael.

39) Rackery Retreat.jpg

Enciliad Rackery

Rackery Ln, Llai, Wrecsam, LL12 0GD

Mae Rackery Retreat yn safle glampio moethus wedi’i leoli ar ffin Gogledd Cymru ger pentref prydferth Burton a dim ond 7 milltir o ddinas Rufeinig Caer. Mae Rackery Retreat yn gartref i dair pabell saffari llawn offer gyda cheginau, ystafelloedd ymolchi a thybiau poeth preifat moethus.

35) Rossett Hall.jpg

Gwesty Rossett Hall

Chester Rd, Rossett, Wrecsam, LL12 0DE

Mae’r hen a’r newydd yn cyfarfod yn osgeiddig yn ein Gwesty 4* Rossett Hall, sy’n cyfuno Plasty Sioraidd rhestredig gradd 2 gyda llety cyfoes chwaethus.

2) Lemon Tree.jpg

Y Goeden Lemwn

Ffordd Rhosddu, Wrecsam, LL11 2LP

Ochr yn ochr â’n bwyty gwych, rydym hefyd yn cynnig deunaw ystafell wely en-suite syfrdanol, pob un yn darparu gofod cyfforddus i ymlacio ar ôl pryd o fwyd hyfryd neu ddiwrnod o archwilio’r ardal leol. Mae ein hystafelloedd yn cynnwys yr holl gyfleusterau y byddech yn eu disgwyl gan westy modern, gan gynnwys setiau teledu sgrin fflat, Wi-Fi am ddim, a chyfleusterau gwneud te a choffi.

12) Wild Cherry Camping.jpg

Gwersylla Ceirios Gwyllt

Cherry Orchard, Halton, Wrecsam, LL14 5BG

Maes gwersylla micro ger y Waun wedi'i ardystio gan y Greener Camping Club - trwyddedig ar gyfer 10 llain gan gynnwys pabell gloch grwydrol glampio. Safle cynaliadwy oddi ar y grid gyda chyfleusterau preifat ar bob llain.

47) Commonwood Leisure.jpg

Hamdden Commonwood

Ffordd Buck, Holt, Wrecsam, LL13 9TF

Mae Rackery Retreat yn safle glampio moethus wedi’i leoli ar ffin Gogledd Cymru ger pentref prydferth Burton a dim ond 7 milltir o ddinas Rufeinig Caer. Mae Rackery Retreat yn gartref i dair pabell saffari llawn offer gyda cheginau, ystafelloedd ymolchi a thybiau poeth preifat moethus.

6) Golly Farm Cottages.jpg

Golly Farm Cottages

Golly, Yr Orsedd, Wrecsam, LL12 0AL

Bythynnod un ystafell wely cefn gwlad moethus yn Golly, Yr Orsedd, dim ond 7 milltir o ganol Wrecsam, gradd 5* Croeso Cymru. Golygfeydd hyfryd mewn lleoliad gwledig tawel ond gyda mynediad hawdd i'r A483 a'r A55. Mewn sefyllfa dda i gael mynediad i lawer o'r atyniadau gwych sydd gan Ogledd Cymru i'w cynnig.

1C7A3177.jpg

Parc Gwyliau Plassey

Eyton, Wrecsam, LL13 0SP

O ran llety rhagorol, a chyfleusterau hamdden pum seren, peidiwch ag edrych ymhellach na Pharc Hamdden Plassey. Yn swatio mewn 250 erw o barc a choetir yn Nyffryn prydferth Dyfrdwy, Gogledd Cymru, mae ein parc gwyliau moethus yn fwy na dim ond rhywle i aros. Mae gennym bopeth sydd ei angen arnoch yma i wneud eich gwyliau yn rhagorol.

28) Ramada Plaza.jpg

Plaza Ramada Wrecsam

Ffordd Ellice, Wrecsam, LL13 7YH

Gwesty 4* yng nghanol Wrecsam gyda 85 o ystafelloedd gwely aerdymheru, maes parcio mawr am ddim, pwyntiau gwefru cerbydau trydan, Bwyty Zara, Bar Fusilier, campfa fach, sawna a jacuzzi.

48) Hand Hotel Llanarmon.jpg

Gwesty'r Hand

Llanarmon DC, Dyffryn Ceiriog, Llangollen, LL20 7LD

Mae The Hand at Llanarmon yn hostel hynafol gyda’r holl rinweddau y byddech chi’n eu disgwyl – bagiau o gymeriad, awyrgylch clyd, ymlaciol a chroeso cynnes gan eich gwesteiwyr, Jonathan a Jackie Greatorex. Cyn gynted ag y cyrhaeddwch byddwch yn teimlo pwysau'r byd yn ymdoddi wrth i'r amgylchoedd weithio eu hud. Mae’r holl gynhwysion clasurol yma – hen drawstiau, llefydd tân rhuadwy, cymysgedd achlysurol o ddodrefn pinwydd a derw, cwrw go iawn a bwyd da. Mae'r olaf yn dda iawn. Diolch i ddoniau’r Prif Gogydd Grant Mulholland a’i dîm, mae The Hand yn enwog am fwyd arobryn; priodas ddyfeisgar o fwyd gwlad a bwyd metropolitan soffistigedig.

25) The Little Yurt Meadow.jpg

Y Ddôl Yurt Bach

Mill Rd, Bronington, Swydd Amwythig, SY13 3HJ

Dôl glampio ymlaciol hyfryd gyda 3 iwrt lle gwych i gwrdd â theulu/ffrindiau ac aros i ymlacio a mwynhau. Hunanarlwyo neu B a B. Pebyll cloch ar gael felly hyd at 24 o bobl ar y safle.. cawodydd cerdded i mewn a Sied Fawr ar gyfer gemau.

62) The Wild Pheasant.jpg

Y Ffesant Wyllt

Berwyn St, Llangollen, LL20 8AD

Cyfuno swyn traddodiadol a chysur adeilad gwreiddiol o'r 19eg ganrif. Mae The Wild Pheasant Hotel & Spa wedi ei leoli mewn golygfeydd godidog yn Nyffryn Llangollen, Gogledd Cymru. Mae'r Gwesty'n cynnig llety ardderchog gyda 47 ystafell wely.

20) Willington Lodge.jpg

Porthdy Willington

Horseman's Green, Yr Eglwys Newydd, SY13 3BZ

Chwilio am y tŷ perffaith ar gyfer parti, dathliad neu deulu/ffrindiau yn dod at ei gilydd? Gall Willington Lodge letya 23 o westeion mewn 8 ystafell wely ac 8 ystafell ymolchi/cawod i westeion ymlacio a mwynhau ansawdd moethus mewn lleoliad cartrefol, gwledig.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch - cysylltwch â'r Ganolfan Gwybodaeth i Ymwelwyr ar 01978 292015 neu cysylltwch â ni yma (Llun-Sadwrn 9am - 5pm).

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig

bottom of page