import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

Castell y Waun

Yn symbol amlwg o rym, cwblhawyd Castell y Waun ym 1310 yn ystod teyrnasiad concro Edward I i ddarostwng tywysogion olaf Cymru. Wedi’i adeiladu ar frigiad uwchben man cyfarfod afonydd Dyfrdwy a Cheiriog, roedd silwét mawreddog y castell yn ddatganiad deffro o fwriad y Saeson yn y tiroedd dadleuol hyn.

Gyda dros 700 mlynedd o hanes, ac fel y castell olaf o'r cyfnod hwn yn dal i fyw ynddo heddiw, mae nifer o ddeiliaid Castell y Waun wedi gadael tu fewn moethus a chasgliad hardd ac eclectig ar eu hôl. Mae'r ystafelloedd gwladol yn cynnwys Oriel Hir o'r 17eg ganrif, salŵn mawreddog o'r 18fed ganrif gyda thapestrïau cyfoethog, neuadd y gweision, a'r East Range wedi'i adfer, sy'n cynnwys y llyfrgell ac Ystafell Bwa yn arddull y 1920au yn dangos Castell y Waun cysylltiadau â chymdeithas uchel.

Mae’r gerddi arobryn yn gorchuddio 5.5 erw o lawntiau wedi’u trin â llaw, ywen wedi’u tocio, borderi llysieuol, gerddi rhosyn, llwyni a chreigiau hardd, a’r maes pleser coediog – perffaith ar gyfer mynd am dro. Peidiwch â cholli'r terrace yn edrych dros yr 18th century ha-ha ar waelod yr ardd, gyda golygfeydd godidog dros wastatir Swydd Gaer.

Mae gan Gastell y Waun dros 480 erw o barcdir ystad i chi ei archwilio, gyda merlod gwyllt, defaid, coed hynafol, a darn o Glawdd Offa sydd wedi'i gadw'n hyfryd. Mae'r ystâd wedi'i lleoli o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac mae hefyd wedi'i dynodi'n Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig fel cynefin pwysig ar gyfer infertebratau prin, ystlumod, ffungi, a blodau gwyllt.

bottom of page