import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

MANYLION AELODAETH

Mae ein 2021/22 Aelodaeth ar gyfer twristiaeth busnesau o fewn Bwrdeistref Sirol Wrecsam_cc781905-913cd-ar agor nawr!

Drwy ddod yn aelod busnes 'This A yw Wrecsam' yn aelod busnes byddwch yn ymunodros 50 lleolgwestai, bwytai ac atyniadau yn y Sir - a byddwn hefyd yn helpu i leoli eich busnes i groesawu'r nifer cynyddol o ymwelwyr sy'n dod i'n hardal.  

 

Rydyn ni'n bartneriaeth sy'n cael ei rhedeg gan fusnesau twristiaeth yn Sir Wrecsam er lles profiad ymwelwyr, swyddi, datblygu sgiliau a chefnogi cynhyrchwyr bwyd a diod lleol yn ein_cc781905-5cde-3194-bb3b-136badreacf.58d_

 

Byddwn yn helpu i yrru eich cynnyrch yn ei flaen, yn tyfu eich cyfryngau cymdeithasol, yn rhoi delweddau trawiadol i chi, yn gweithio gyda'ch staff i ddatblygu croeso gwych ac yn cynnig cyfleoedd i chi ddysgu gan eraill, gwneud cysylltiadau lleol gwych a chael eich ysbrydoli gan ymweld â chyrchfannau blaenllaw eraill. ! 

Yn gyfnewid am ein busnes fforddiadwyDim ond £250 y flwyddyn yw’r ffioedd aelodaethac adlewyrchu'r gwasanaeth yr ydym yn ei gynnig tra gofynnwn hefyd eich bod wedi ymrwymo i hyrwyddo Bwrdeistref Sirol Wrecsam fel lle gwych i ymweld ag ef, bwyta ac aros, ynghyd â chefnogi cynhyrchwyr lleol a chynnal cwsmer gwych_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_gwasanaeth!

Yn ogystal â chynnwys ar y cerdyn, byddwch yn derbyn;

 • Digwyddiadau rhwydweithio twristiaeth rheolaidd

 • Nodwedd ar our Map twristiaeth sir gyfan 

 • sesiwn tynnu lluniau proffesiynol

 • Help gyda'ch Cysylltiadau Cyhoeddus / Marchnata 

 • Postiadau cyfryngau cymdeithasol rheolaidd ar ein sianeli 

 • Mynediad at ymweliadau ymgyfarwyddo â thwristiaeth

 • Cyfle i fwydo'n uniongyrchol i dîm rhanbarthol Croeso Cymru

 • Eich adran eich hun ar ein gwefan 

 • Ysgrifennu bwyd / bwydlen gan y blogiwr (os yw'n berthnasol)

 

Rhaid i chi ffitio i mewn i'r meini prawf hyn hefyd;

 • Bod yn ddarparwr llety gyda sgôr ansawdd (Croeso Cymru, AA ac ati...)

 • Byddwch yn fusnes COVID-diogel “Good to Go” cymeradwy

 • Os ydych chi'n gweini bwyd - wedi cyflawni sgôr hylendid cyfredol o 4* neu uwch

 • Bod yn fwyty / tafarn cyrchfan gydag ethos ar gyfer cynnyrch ffres, lleol

 • Bod yn atyniad sydd ar agor mwy na 5 diwrnod yr wythnos

 • Arall - os yw eich busnes craidd yn ymwneud â denu twristiaeth fewnol i Fwrdeistref Sirol Wrecsam a'ch bod yn gymwys ar gyfer un o'r meini prawf uchod. 

CERDYN TWRISTIAETH WRECSAM YW HWN!

Yn ogystal â hyn - mae gennym gerdyn gostyngiad twristiaeth poblogaidd sy'n cynnig gostyngiadau unigryw i ymwelwyr yn y lleoedd gorau i aros, bwyta ac ymweld â nhw! Fel busnes Aelod - rydym yn eich annog i roi cynnig ar y cerdyn er mwyn cynyddu nifer yr ymwelwyr posibl sy'n ymweld â chi! Yn nodweddiadol, daw'r canlyniadau gorau o gynnig gostyngiad o 10 neu 20%.  Fel aelod, gallwch hefyd gario stoc o'r rhain i'w rhoi i ymwelwyr, ar yr amod bod ganddynt isafswm gwariant o £10 neu fwy gyda chi.

 

DIDDORDEB MEWN CYNNWYS EICH BUSNES?  

Rhowch wybod i ni trwy'r ffurflen gyswllt isod.

bottom of page