import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

Ar gyfer Tylluanod y Nos!

#DymaWrecsam

#DarganfodGogleddCymru

*Awgrym – Gwisgwch eich esgidiau ffansi a gwisgwch i wneud argraff! Byddwch yn ymwybodol os oes gêm rygbi fawr Cymru ymlaen, gall y tafarndai fod yn brysur iawn, ond yn awyrgylch gwych. Cadwch lygad hefyd am y bugeiliaid stryd gwirfoddol, sydd wrth law gyda fflip-fflops, plastrau a help llaw os oes angen.

 

Os ydych chi'n mynd i fod yn samplu coctels heno, cofiwch yfed yn synhwyrol.

 

Diwrnod 1

 

Cofrestru yn hwyr yn y prynhawn i TheLemon Tree Restaurant with Rooms (SAT NAV – LL11 2LPde-3194-bb3b_LL11 819-51-58d_LL11 819-51-58d_LL11 819)_5103-5835-1224-5124-5854-120-454-454-4544www.thelemontree.org.uk a mwynhau G&T yn y bar cyn eistedd i lawr am swper yn eu bwyty neo-gothig rhestredig gradd II.

 

Stop cyntaf – Ty Pawb am ychydig o gerddoriaeth fyw, comedi a bar llawn o eirth a gins crefftwyr lleol. Edrychwch ar eu gwefan i weld beth sydd ymlaen www.typawb.cymru

 

Taith gerdded fer 5 munud i'r enillydd arobryn The Fat Boar Wrecsam (www.thefatboarwrecsam.co.uk).

 

Ar ôl blasu rhai coctels ffansi, ewch rownd y gornel ar y stryd fawr fywiog a darganfod the Bank Bar – adnabyddus am fod yn fanc yn ffurfiol.

 

Y stop nesaf – Voodoo Moon Bar, sy’n gartref i fwydlen goctels arobryn Wrecsam 2019, yma bydd y doctoriaid gwrach (bar tendrau), yn paratoi’r coctels mwyaf theatrig i’ch diddanu.

 

Os ydych chi'n dal i fod â'r egni erbyn hyn, mae yna nifer o lefydd i dynnu rhai siapiau ar y llawr dawnsio megis;  Atik (llawr dawnsio aml-liw ysbrydoledig y 70au),_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_the Parish or Y Gwaith Haearn i enwi ond ychydig.

 

Er mwyn mynd â chi yn ôl i'r gwesty yn ddiogel, rydym yn argymell eich bod yn ffonio Yellow Cars 01978 286286.

 

Diwrnod 2

 

Syniadau Da – Paracetamol, digon o ddŵr ac awyr iach!

 

Unwaith y byddwch wedi dod i'r wyneb, mwynhewch frecwast Cymreig swmpus a detholiad o sudd ffrwythau yn y Lemon Tree, neu os oes angen rhywfaint o awyr iach, ewch am dro i Hill Street yn Nhref Wrecsam, lle byddwch yn dod o hyd i_cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_Lot11 Caffi. Neu os mai caffi arobryn yw eich peth chi, edrychwch ar King Street Coffee Company(ie ar King Street) neu Bank Street Social.

 

NEU os ydych wedi cael ychydig o orwedd ac wedi methu brecwast, dychwelwch i The Fat BoarWrecsam ar Yorke Street yn cynnig brecinio gyda thro ac yn cynnwys dewisiadau o waedlyd Mary's a thonics eraill.

 

Tra yn Wrecsam, edrychwch ar dudalen Facebook 'Dyma Wrecsam' i gael manylion am wyliau bwyd stryd misol, digwyddiadau cerddoriaeth a dringo tŵr yr Eglwys a llawer mwy.

voodoo.jpg
Ty Pawb (16 of 16).jpg
Wrexham Tourism 2017_18 (C) WCBC (114).j
big.png
City Centre Map 2023.png
bottom of page