import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

Dianc i Fuddugoliaeth!

#DymaWrecsam

#DarganfodGogleddCymru

Diwrnod 1 

*Awgrymiadau da; Y peth gorau yw archebu'r gweithgareddau hyn ymlaen llaw a gwirio a oes gemau neu rasys ymlaen yn ystod eich arhosiad. Esgidiau synhwyrol a dillad cyfforddus sydd orau.  Gwiriwch eich ffôn gan y bydd llawer o gyfleoedd tynnu lluniau heddiw! 

 

Dechreuwch y diwrnod gyda rownd o golff yn y Parc Gwyliau Plassey (SAT NAV – LL13 0SP) – cwrs golff 9 twll, gallwch gyrraedd ar y diwrnod neu archebu amser tî ymlaen llaw. Darperir peli i bob clwb (codir tâl ychwanegol) 

 

Hyd; 2 awr

 

Cinio yn y bwyty wonderful Shippon

 

Ewch i'r wefan am fwy o fanylion -https://www.plassey.com

 

Pellter – 5.3 milltir yn y car (trwy B5426 a B5069)

 

Edrychwch ar y moethusrwydd 5* hardd Worthenbury Manor Gwely a Brecwast (SAT NAV- LL13 0AW) www.worthenburymanor.co.uk- ac archebwch dacsi (tua £10) i’r naill neu’r llall o’r canlynol (gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio digwyddiadau diwrnod y ras a diwrnodau gemau cyn cyrraedd ac archebu tocynnau)

 

 

Ewch yn ôl i faenor Wrddymbre mewn tacsi a gorffwyswch am y noson.

 

Diwrnod 2 

 

Gwella o'r noson gynt gyda brecwast swmpus hwyr wedi'i goginio gan Liz ac Ian.

 

*Awgrym: Gwefrwch eich ffôn gan y bydd llawer o gyfleoedd tynnu lluniau heddiw! 

 

Pellter – 9.3 milltir mewn car (trwy B5069)

 

Ewch i Sir Wrecsam, treuliwch y bore yn pysgota yn Common Wood Fishery, Holt (SAT NAV – LL13 9TF). Mae hwn hefyd yn lle gwych ar gyfer cinio.  All offer yn cael ei ddarparu._cc781905-5cde-bcf-55d_bad

 

Hyd - tua. 2awr. 

Gwiriwch y wefan am brisiau ac oriau agor

 

Pellter – 20.1 milltir yn y car (trwy A483 ac A5)

Prynhawn ewch draw i Langollen i roi cynnig ar saethyddiaeth, taflu bwyeill a nifer o weithgareddau eraill gyda hyfforddiant TNR (SAT NAV – LL20 8AD) i archebu visit www.tnrcoaching.co.uk/

 

Hyd - 2 awr

Plassey (4 of 4).jpg
Wrexham Tourism 2017_18 (C) WCBC (44).jp
185655409.jpg.gallery.jpg
C5YBGELWMAEWt-O.jpg
Golf-Feat-fixComps.jpg
County Map 2023.png
bottom of page