import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

Helwyr Hanes!

Mae ein teithlen ar gyfer yr helwyr hanes hynny yn eich plith yn un na ddylech ei cholli!

 

Mae'r deithlen 3 diwrnod hon yn cynnwys rhai o safleoedd hanesyddol gorau'r Sir ac yn dod o hyd i lefydd gwych i fwyta ac aros yn ystod eich taith.  Darllenwch ymlaen am fwy o fanylion ac i lawrlwytho ein mapiau twristiaeth Canol Sir a Thref.

 

*Syniadau Da - gwnewch yn siŵr eich bod yn pacio esgidiau cryf, dillad cyfforddus, hyd yn oed fflasg a phecyn o'ch hoff fisgedi ar gyfer eich taith gerdded ar yr ail ddiwrnod. Bydd y gwesty'n fwy na pharod i lenwi'ch fflasg â dŵr poeth.

 

Diwrnod 1

 

Cychwynnwch gyda thaith gerdded o amgylch y Holt Castle sydd yn yn safle mynediad agored. Mae llwybr troed yn arwain o Stryd y Castell drwy Erddi'r Castell (LL13 9AX) i safle'r castell. Mae mannau parcio a thoiledau ar gael ar Green Street (LL13 9JF).

 

Hyd - 1 awr

 

I gael amser mynediad a chyfarwyddiadau, ewch i www.wrecsam.gov.uk/cymraeg/heritage/holt_castle/index.htm

 

Pellter - 2 milltir yn y car

 

Mwynhewch ginio o ffynonellau lleol yn yr hyfryd Holt Lodge Hotel(SAT NAV – LL13 9SW) www.holtlodge.co.uk

 

Pellter – 8.6 milltir mewn car

 

Cerdded i ffwrdd am ginio yn the Brymbo Iron Works (SAT NAV - Lleoli Canolfan Fenter Brymbo yng nghod post LL11 5BT (Ffordd Blast, Brymbo) ac maen nhw 200 llath i'r de ohono ar Stryd Fawr Newydd, BryAXmbo LL11 5.  

 

Edrychwch ar stori hynod ddiddorol John Wilkinson – Oeddech chi'n gwybod mai ef a ddyfeisiodd y bêl canon?

 

Hyd - 1 awr

Oriau agor - Mae'r rhain yn amrywio, gorau i ymweld â'r wefan www.brymboheritage.co.uk  

 

Pellter – 4.2 milltir mewn car 

 

Y stop nesaf, Amgueddfa Wrecsam (SAT NAV LL11 1RB-103c-bb) ac archwilio hanes Wrecsam._cc7819-bad

 

Hyd – 1 awr

Oriau agor a phrisiau mynediad - Mae'r rhain yn amrywio ac mae'n well ymweld â:  www.wrecsam.gov.uk/cymraeg/heritage/wrexham_museum.htm

 

Pellter - 0.8 milltir mewn car neu 0.4 milltir ar droed 

 

Eglwys San Silyn (SAT NAV- LL13 8LS) – Mae hon yn sicr yn un o 'Ryfeddodau Cymru' ac yn sicr mae'n werth ymweld â hi.

 

Hyd - 1 awr

Oriau Agor - Mae amseroedd yn amrywio a'r peth gorau yw ymweld www.stgilesparishchurchwrecsam.org.uk

 

Pellter – 6.7 milltir (trwy’r A483)

Gwiriwch i mewn i'r beautiful Rossett HallHotel (SAT NAV- LL12 0DE) am y noson ac ymlacio1c-12 0DE-136bad5cf58d_LL12 0DE) ar gyfer y noson ac ymlacio1c-cc-53959-51800_51800-136bad5cf58d_LL12 0DEwww.rossetthallhotel.co.uk/

 

Diwrnod 2

 

Check out of Rossett Hall Hotel ar ôl mwynhau brecwast swmpus.

 

*Awgrym Heddiw – codwch eich ffôn a chyn gadael y gwesty, lawrlwythwch yr ap llwybr treftadaeth (siopau android ac afalau) www.chirkandtheceiriogvalley.co.uk/getting-about/44-ceiriog-heritage-trail

Pellter – 15.8 milltir mewn car (trwy’r A483)

Teithiwch i'r wonderful Chirk Castle (SAT NAV – LL14 5AF) lle mae digon i'w weld a'i wneud. Mae'n lle da i gael cinio hefyd.

 

Hyd 2 awr

Oriau agor a phrisiau - Mae'r rhain yn amrywio, felly ewch i'r wefan am fanylion www.nationaltrust.org.uk/chirk-castle

 

Pellter – 12.7 milltir yn y car (trwy B4500)

 

Ewch i Glyn Ceiriog a pharciwch eich car yn the West Arms (SAT NAV -_cc781905-913cd wish to see the West Arms) y prynhawn a dychwelyd yn ddiweddarach i West Arms i aros draw yn un o'u hystafelloedd sydd wedi'u hadnewyddu'n hyfryd a mwynhau pryd o fwyd hyfryd wrth ymyl tân gwyllt. www.thewestarms.com

 

Diwrnod 3

 

Gwiriwch ar ôl brecwast Cymreig llawn calon; sicrhau bod eich ffôn yn codi tâl eto am luniau.

 

Pellter - 22.3 milltir yn y car (trwy B4500)

 

Ewch i Pyllau Plwm y Mwynglawdd (SAT NAV – LL11 3DU), parciwch y car a dilynwch lwybr Clywedog. Mae'r llwybr yn dilyn llwybr hanesyddol, sy'n cynnwys Gwaith Haearn y Bers, Coed Melin y Nant ac yn gorffen ar gyrion canol tref Wrecsam.

 

Cinio yng nghanol tref Wrecsam – awgrym Lot 11café (11 Stryt Allt, Wrecsam LL11 1SN), cyn mynd â thacsi yn ôl i Byllau Plwm y Mwynglawdd (tua £10)

Yn olaf, rhannwch eich hunluniau a lluniau gyda ni trwy ddefnyddio;  

#ThisIsWrecsam 

#DarganfodGogleddCymru 

#DymaWrecsam

#DarganfodGogleddCymru

Holt-Castle-1.jpg
view-from-the-bridge.jpg
brymbo-steelworks-furnace-no1.jpg
0704museumEXT10.jpg
St Giles church.jpg
rossett-hall-hotel-hotel-grounds-and-hot
chirk-castle-outside-2.jpg
This Is Wrexham (16 of 83).jpg
County Map 2023.png
bottom of page