import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

SYNIADAU AR GYFER EICH YMWELIAD TO SIR WRECSAM...

Chwilio am ddiwrnod allan gwych yng Ngogledd Cymru ac eisiau archwilio mwy o'r hyn sydd gennym i'w gynnig yma yn Sir Wrecsam?  

 

Cliciwch ar unrhyw un o'r dolenni isod i gael ein syniadau COVID-diogel gwych ar gyfer days out this year, places to eat & overnight stays - plus_cc 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ar gyfer y Sir a Chanol y Dref hanesyddol. 

Darganfyddwch beth oedd gan y blogiwr lleol David Atkinson i'w ddweud am einTEULUOEDD GYDA PHLANTTeithlen ganclicio yma.

Chirk-Castle.jpg

HEFYDWYR HANES

3-diwrnod

Dewch o hyd i'ch geek hanes mewnol ac archwiliwch y gemau hanesyddol hyn yn ein Sir!

canoe (1 of 1).jpg

DIANC I Fuddugoliaeth

2-ddiwrnod

O geiswyr gwefr adrenalin i spectator chwaraeon - rydym wedi eich cynnwys yma yn Wrecsam!

family-kids-463x308.jpg

TEULUOEDD GYDA PHLANT

3-diwrnod

O barciau gwledig, i sinema'r Odeon a phyllau nofio - this mae'r daith yn llawn syniadau i ddiddanu'r rhai bach...

Wrexham Tourism 2017_18 (C) WCBC (148).j

DIWRNODAU ALLAN I CHILD-ULT chwilfrydig!

1-dydd

Plentyn mawr?  Os ydych chi - edrychwch ar y deithlen hon am y diwrnodau gorau yn Sir Wrecsam...

Ty Pawb Launch.jpg

DINC (INCWM DWBL, DIM PLANT)

2-ddiwrnod

Ar ôl ychydig mwy o soffistigeiddrwydd?  Edrychwch ar y lleoedd hyn i fwyta ac ymweld â nhw gyda'n teithlen 'dinc'!

5455961500_8219103aab_z.jpg

RHYFEDD WRECSAM

2-ddiwrnod

Faint o ryfeddodau Wrecsam oeddech chi'n gwybod amdanyn nhw?  Dilynwch y deithlen hon i ddarganfod mwy...

Eagles Meadow Shopping Centre Wilson Bow

AM Y NOS OWLS

2-ddiwrnod

Tylluan nos? Iawn, yna ewch i ganol tref Wrecsam i ddarganfod bywyd nos bywiog, bwytai a bariau!

Wrexham Tourism 2017_18 (C) WCBC (284).j

AMSER TEULU...

2-ddiwrnod

Eisiau rhywfaint o ansawdd teulu amser yn ystod gwyliau ysgol?  Edrychwch ar y syniadau hyn ar gyfer creu atgofion...

Accommodation-gallery12.jpg

Y Teithiwr BYTH....

2-ddiwrnod

I'r teithwyr oesol hynny - mae'r deithlen hon yn amlygu'r lleoedd y mae'n rhaid ymweld â nhw yn Sir Wrecsam a lleoedd i aros drostynt.

IMG_2650.JPG

TEITHWYR AMSER

3-diwrnod

Archwiliwch y Ceiriog llwybr y Fali a the super lletygarwch ar gael yn y dyffryn godidog hwn!

dogscrop.jpg

PAWFECT AR GYFER CŴN!

2-ddiwrnod

Angen seibiant gyda'ch ffrind pedair coes?  Yna dilyn mae'r deithlen hon sy'n addas i gŵn am ddihangfa wych!

Wrexham Tourism 2017_18 (C) WCBC (179).j

CEISWYR ANTUR

2-ddiwrnod

Gogledd Cymru yw'r cyfalaf o antur yn y DU - ac mae gennym ddigon ar gael o rafftio dŵr gwyn i feicio mynydd...

140-5D3_4672 (Paul Compton's conflicted

MAE FFRINDIAU DIM OND EISIAU CAEL HWYL!

2-ddiwrnod

Ar ôl diwrnod neu benwythnos i ffwrdd gyda ffrindiau?  Mae'r deithlen hon yn cynnig ystod eang o awgrymiadau i capture y rhai instagram eiliadau!

City Centre Map 2023.png
County Map 2023.png

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig

bottom of page