import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

GWASANAETHAU ANHYGOEL

Mae Wrecsam yn llawn o fusnesau a sefydliadau anhygoel sy'n cynnig gwasanaeth hanfodol, mae'r cyfeiriadur isod yn cynnwys rhai o'n prif fusnesau llysgennad twristiaeth.

Tacsis Wrecsam A Prestige

The Miter Buildings Brewery Place, Brook St, Wrecsam, LL13 7LU

Cwmni tacsi teuluol mwyaf Gogledd Cymru, yn cynnwys mwy na 100 o gerbydau. Rydym mor falch o fod yn gwasanaethu’r dref leol a’r ardaloedd cyfagos a’n nod yw darparu gwasanaeth cwsmeriaid o’r radd flaenaf i bob unigolyn. Rydyn ni’n diweddaru ein fflyd yn gyson sy’n amrywio o salŵn i fysiau mini, o fri i weithrediaeth - mae gennym ni’r cerbyd ar eich cyfer chi. Wedi’i sefydlu yn yr 1980’au ac yn dal i fynd yn gryf heddiw, rydym yn gwneud gwelliannau a fydd, gobeithio, o fudd ac yn effeithio ar y gymuned leol!

Wxm Prestige Taxis.png
North East Wales.jpg

Gogledd-ddwyrain Cymru

Mae gan ein cornel ni o Gymru arfordir godidog, treftadaeth gyfoethog ac anturiaethau teuluol. Gydag ardal o harddwch naturiol eithriadol, trefi gwledig hynod, arfordir trawiadol a Safle Treftadaeth y Byd 11 milltir o hyd. Gofalu am ein gilydd, gofalu am ein gwlad epig a gofalu am ein cymunedau. Peidiwch ag anghofio eich camera pan fyddwch yn ymweld â Gogledd-ddwyrain Cymru.

Visit Wales.jpg

Croeso Cymru

Gwybodaeth a chanllawiau teithio hanfodol i dwristiaid sy'n ymweld â Chymru neu'n cynllunio gwyliau neu wyliau byr i Gymru. Darganfyddwch ffeithiau a ffigurau allweddol am Gymru - y wlad a'i hanes, cyrraedd yno, hinsawdd, diwylliant a gwybodaeth ddefnyddiol arall.

4) Wrexham Chauffeurs.jpg

Chauffeurs Wrecsam

Ffordd Ithens, Wrecsam, LL13 7EQ

Croeso i Chauffeurs Wrecsam, Gwasanaeth Llogi Preifat trwyddedig proffesiynol sy'n cynnig atebion trafnidiaeth awyru Gweithredol i holl feysydd awyr, porthladdoedd, rheilffyrdd, cyrchfannau lleol a chenedlaethol y DU.

59) Yellow Cars.jpg

Ceir Melyn

Queensway, Wrecsam, LL13 8TY

Rydym yn gwmni tacsi cyflym deinamig gyda dros flynyddoedd o brofiad o ddarparu dim byd ond gwasanaeth o'r radd flaenaf i gleientiaid o bob cefndir. Rydym yn gwasanaethu'r holl feysydd awyr, gorsafoedd a chyrchfannau lleol cyfagos.

Come to Wales.jpg

Dewch i Gymru

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’r gornel hardd a hynod ddiddorol hon o Gymru, lle mae ein gorffennol balch a’n diwylliant cyfoethog wedi helpu i lunio cymunedau modern, ffyniannus heddiw.

GoNorthWales.jpg

Twristiaeth Gogledd Cymru a Go North Wales

Y gweithgareddau antur awyr agored gorau yn y byd. Traethau gwych. Golygfeydd mynyddig gwefreiddiol. Diwylliant a threftadaeth hynafol hynod ddiddorol ble bynnag y byddwch yn troi. Mae gan Ogledd Cymru ddigonedd o hyn i gyd, a llawer mwy!

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch - cysylltwch â'r Ganolfan Gwybodaeth i Ymwelwyr ar 01978 292015 neu cysylltwch â ni yma (Llun-Sadwrn 9am - 5pm).

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig

bottom of page