import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

Canol Dinas Wrecsam

Canol dinas sy’n golygu rhywbeth gwahanol i bawb – ond yn y bôn mae ein curiad calon yn canolbwyntio ar graidd unigryw masnachwyr annibynnol y stryd fawr, marchnadoedd, treftadaeth a digwyddiadau sy’n gwneud Wrecsam yr hyn ydyw.

Cawsom statws Dinas fel rhan o ddathliadau jiwbilî platinwm y Frenhines Elizabeth II yn 2022, yn fuan ar ôl dod yn ail yn y gystadleuaeth.Cystadleuaeth Dinas Diwylliant y DU 2025- yn destament i'n cymuned angerddol, ysbryd creadigol ac arlwy ymwelwyr.

 

Mae ein gwyliau stryd misol (a ddechreuwyd fel menter gymunedol gan wirfoddolwyr yn 2015) yn denu teuluoedd i’r dref ac mae ein cymuned gelf gynyddol yn denu arddangosfeydd cenedlaethol.  

Ychwanegwch yn y cymysgedd arlwy ymwelwyr cryf fel Amgueddfa Wrecsam a lleoedd fel yr Xplore newydd gwych! Canolfan Darganfod Gwyddoniaeth, Clwb Pêl-droed Wrecsam ar y Cae Ras) ac Eglwys y Plwyf San Silyn (y mae ei Thŵr yn un o Saith Rhyfeddod Cymru a man gorffwys Elihu Yale) - yna byddwch yn dechrau gweld pam mae Wrecsam yn denu cymaint o dwristiaid .

Mae bwyd yn bwysig i ni yma yn y dref ac mae gennym bopeth o ystafelloedd te a siopau coffi hynod (To^st ar Charles Street, Bank Street Coffee & Lot 11), lleoedd gwych i gael cinio (The Bank Wine & Tapas Bar & Levant) a gwych bwytai fel y Lemon Tree, Ial ar Stryt Caer, y Carniboar (a agorwyd ym mis Gorffennaf 2022) a'r Fat Boar ar Yorke Street!

Mae gennym ddwy farchnad dan do, pob un â'i nodweddion hoffus ei hun a marchnad awyr agored ddydd Llun hefyd.  Ychwanegu at hwnTy Pawb- marchnad, oriel a theatr gwerth £4.5m sydd hefyd newydd fodar restr fer Amgueddfa’r Flwyddyn y DU2022!

Discover Wrexham A2 Poster.jpg
Wrexham Town Map A3 layout BI-LING 10.jp
St Giles-11
Ty Pawb (16 of 16)
DSC_7003
WCBC_Tourism_2020_35
St Giles Wrexham Joe Bickerton 20221
Joe Victorian Market 2017 (13 of 35)
0209SHOPS-73
0209SHOPS-41
0209SHOPS-14
DSC_6986
DSC_6989
DSC_6995
DSC_6991
DSC_7036
DSC_6945
0209SHOPS-14
0209SHOPS-80
0209SHOPS-107
DSC_7003
DSC_7036
0209SHOPS-63
DSC_7000
0209SHOPS-95
bottom of page