import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

Rhyfeddodau Wrecsam!

#DymaWrecsam

#DarganfodGogleddCymru

*Awgrym – dewch â fflasg a phicnic gyda chi ar gyfer y diwrnod cyntaf, gan y bydd llawer o lefydd i chi stopio ar eich taith gerdded. Mae esgidiau cryf a dillad cynnes yn hanfodol, a sicrhewch eich bod wedi gwefru eich camera neu fatri ffôn yn barod i dynnu lluniau anhygoel!

 

Cychwynnwch y diwrnod yn y Amgueddfa Wrecsam (SAT NAV - LL11 1RB)_cc781905-54c-cafdy dyma amgueddfa fendigedig i ddarganfod popeth am hanes yr ardal.

 

Hyd - 1 awr

Oriau agor a chostau mynediad - Mae'r rhain yn amrywio, felly mae'n well ymweld â'r wefan www.wrecsam.gov.uk/cymraeg/heritage/wrexham_museum.htm

 

 

Pellter – 2.6 milltir mewn car (trwy Ffordd Rhuthun a B5098)

 

 

Dilynwch y Clywedog llwybr cerdded gan ddechrau yn the Amgueddfa Gwaith Haearn y Bers (SAT NAV– LL14 4LL-58-5353-4LL) a dilynwch y llwybr Melin-14 4LL853 Woods and Mwyngloddiau Plwm y Mwynglawdd. Mae'r llwybr yn mynd â chi i ymyl Wrecsam, lle gallwch droi yn ôl.

 

Hyd – 4-5 awr 

Parcio ceir - £1 y dydd

 

Pellter – 7.9 milltir yn y car (trwy A483)

 

Check into Llyndir Hall Hotel (SAT NAV- LL12 0AY),_cc781905-913cde-rhwng y nos ac ymlacio ar gyfer y noson-wêb- LL12 0AY). Mae yna bwll nofio a Sba, felly gallai fod yn werth archebu ychydig o foddhad pan fyddwch chi'n aros - www.hallmarkhotels.co.uk/hotels/hallmark-hotel-wrexham-llyndir-hall-near-chester

 

Diwrnod 2

 

*Cyn gadael y gwesty, lawrlwythwch ap y llwybr treftadaeth (siopau android ac afalau) www.chirkandtheceiriogvalley.co.uk/getting-about/44-ceiriog-heritage-trail

 

Pellter - 4.8 milltir yn y car (trwy B5102)

 

Ewch i’r Historic Holt Castell a dilynwch lwybr troed sy’n arwain o Stryd y Castell drwy Erddi’r Castell (LL13 9AX) i safle’r castell.

 

Mae mannau parcio a thoiledau ar gael ar Green Street (LL13 9JF) a hefyd ymwelwch â’r Eglwys a Phont Farnham sef y porth swyddogol i Gymru, moment hunanie perffaith –Edrychwch ar Timmy Mallet ar twitter; efallai y byddwch yn adnabod yr arwydd y tu ôl iddo!

 

Hyd - 1.15 awr

 

I gael amser mynediad a chyfarwyddiadau, ewch i www.wrecsam.gov.uk/cymraeg/heritage/holt_castle/index.htm

 

Pellter – 4.7 milltir mewn car 

 

Visit Church of All Saints, Gresford (SAT NAV – LL12 8RG), where the bells are traditionally one of the Seven Wonders of Wales_cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ac yn cael ei goffau mewn rhigwm a ysgrifennwyd yn ddienw:

 

'Pistyll Rhaeadr a serthwr Wrecsam,

Mynydd yr Wyddfa heb ei bobl,

Coed yw Owrtyn, ffynnon St Winefride,

Pont Llangollen and Gresford bells.'

 

Hyd – 30 munud

Mae amseroedd agor yn amrywio, visit www.allsaintschurchgresford.org.uk/

 

Pellter – 7.4 milltir mewn car (trwy’r A483)

 

Erddig (SAT NAV- LL13 0YT) mae hyn yn hanfodol wrth ymweld â'r ardal, yn llawn hanes a chymaint o chwedlau i'w hadrodd. , felly stopiwch am ginio yn y Llofft Wai yn Erddig.

 

Hyd - 2 awr

Oriau agor a chostau mynediad: Mae'r rhain yn amrywio, ewch i www.nationaltrust.org.uk/erddigHefyd, maen nhw'n cynnal digwyddiadau rheolaidd sy'n werth edrych allan amdanyn nhw hefyd.

 

5pm gorffen a mynd adref, os da chi isio!!

Holt-Castle-1.jpg
view-from-the-bridge.jpg
brymbo-steelworks-furnace-no1.jpg
0704museumEXT10.jpg
St Giles church.jpg
rossett-hall-hotel-hotel-grounds-and-hot
County Map 2023.png
bottom of page