import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

DINK (Incwm Dwbl, Dim Plant!)

#DymaWrecsam

#DarganfodGogleddCymru

*Awgrymiadau Da – Esgidiau cyfforddus ar gyfer cerdded, dillad cynnes a rhywbeth ffansi ar gyfer y noson 

Diwrnod 1

Cyrraedd yn y car a gwirio i mewn i un o'r cabanau moethus yn Plassey Holiday Park (SAT NAV- LL13 0), sy'n galon hardd yn NesP Dyffryn De. Gogledd Cymru. Seibiannau byr ar gael. 

Ar y safle mae cwrs golff, siopau manwerthu, pwll nofio dan do wedi'i wresogi, llwybrau beicio, llwybrau natur, bwyty a bar a llawer mwy. I archebu a darganfod beth sydd ar gael ewch i; www.plasseylodges.co.uk

 

Gadael y car a chymerwch dacsi i Lot 11, Wrecsam or The Fat Boar for coffee

Ewch o amgylch yr Oriel yn Ty Pawb https://www.typawb.cymru  a darganfod celfyddydau lleol anhygoel ac ymgolli yn y diwylliant lleol. Mwynhewch ginio ysgafn yn y cwrt bwyd.

Crwydro draw i Eglwys San Silyn (SAT NAV- LL13 8LS) – mae hon yn hanfodol, Eglwys Blwyf hanesyddol Wrecsam ac un o 'Ryfeddodau Cymru'.

Oriau Agor - Dydd Llun - Dydd Sadwrn 10yb - 4yp ac ar gyfer Gwasanaethau Dydd Sul fel arfer 8yb - 1yp.

Ewch i'r wefan i ddarganfod mwy - https://stgilesparishchurchwrecsam.org.uk

Cymerwch ychydig o hanes yn yr Amgueddfa Wrecsam (SAT NAV – LL11 1RB)_cc781935-dysgu straeon Bwrdeistref Sirol Wrecsam a o'r cyfnod cynhanes hyd heddiw. 

Dydd Llun - Dydd Gwener: 10:00yb - 5:00yp
Dydd Sadwrn: 11:00am - 4:00pm

 

Ewch i'r wefan i ddarganfod beth sydd ymlaen a phrisiau mynediad; www.wrecsam.gov.uk/cymraeg/heritage/wrexham_museum.htm

 

Ewch â Thacsi Melyn yn ôl i Barc Gwyliau Plassey, rhowch alwad iddynt ar 01978 286 286 

 

Mwynhewch daith hamddenol o amgylch y llwybr natur a llacio'r aelodau mewn twb poeth.

Mwynhewch eich hun yn y bwyty ar y safle - The Shippon yn yr hwyr. Mae adloniant gyda'r nos ar gael; ewch i'r wefan i weld beth sydd ymlaen yn ystod eich arhosiad.

Diwrnod 2

Brecwast yn y Haybank a chodi'ch picnic wedi'i drefnu ymlaen llaw o'r dderbynfa cyn mynd i Erddig am daith gerdded wledig.

Pellter - 3.9 milltir mewn car 

Erddig (SAT NAV-  LL13 0YT) ac archwilio_cc781905-5cde-35b_58-ystad-cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_LL13 0YT) ac archwilio_cc781905-5cde-3195-a-gardd-351b_bad-bod-wit -136bad5cf58d_ar darren ddramatig uwchben afon droellog Clywedog, mae Erddig yn adrodd stori 250 mlynedd am berthynas teulu bonedd â'i weision. Darganfyddwch y rhaeadr silindrog 'cwpan a soser' neu archwiliwch wrthgloddiau castell mwnt a beili Normanaidd. Mae taith gerdded drwy'r ystâd yn ymestyn dros darddiad cynharaf Wrecsam i dechnoleg tirwedd wedi'i dylunio o'r 18fed ganrif.

Mae oriau agor a phrisiau'n amrywio orau i ymweld â'r wefan am fanylion https://www.nationaltrust.org.uk/erddig

Pellter - 6.6 milltir yn y car

Mwynhewch daith cwch am 45 munud ar Gamlas Llangollen gyda Jones the Boats (SAT NAV-LL20 7TG. Ar y daith hon byddwch yn mynd ar draws yr_cc781905-5cde-3194-bb3b-5cde-136dWyd Abaddon Safle Treftadaeth, dros 30 metr gwefreiddiol uwchben yr Afon Ddyfrdwy.Mae eu cwch cul, Eirlys wedi bod yn olygfa gyson yn rhoi teithiau cwch cyhoeddus ar gamlas Llangollen ers dros dri degawd a reidiau swynol.

  

Mae teithiau'n rhedeg yn ddyddiol o fis Mawrth i fis Hydref - ewch i'r wefan i ddarganfod mwy a sut i archebu www.canaltrip.co.uk/

Gorffennwch y diwrnod gyda the prynhawn yn the Pontcysyllte Chapel Tea Rooms (SAT NAV– LL20 7TP), gorau i wirio eu gwefan am amseroedd agor_cc781905-5cde-3194-bb3b-1836dwww.pontcysylltechapeltearoom.com, cyn mynd adref!

Accommodation-gallery12-2.jpg
Wrexham Tourism 2017_18 (C) WCBC (126).j
010-2.JPG
0704museumEXT10.jpg
Erddig Hall.jpg
Wrexham Tourism 2017_18 (C) WCBC (148).j
County Map 2023.png
bottom of page