import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

Mae gan Wrecsam ddigonedd o fwyd a diod lleol, gwych.

Mae ein hardal yn mynd trwy adfywiad bwyd a diod gyda chogyddion deinamig yn ffynnu gydag argaeledd cynnyrch lleol gwych a chwrw crefft ar garreg ein drws.  Ar hyn o bryd, maen nhw i gyd angen ein cefnogaeth ychydig yn fwy wrth i'n sector lletygarwch adeiladu'n ôl ar ôl ychydig flynyddoedd anodd.

Rydyn ni wedi rhestru'r holl lefydd rydyn ni'n argymell bwyta yn y Sir isod...

O law arobryn â sgôr Michelin yn Llanarmon o dan stiwardiaeth y Prif Gogydd Grant Mulholland, y Lemon Tree ffyniannus yng nghanol y dref, y Carniboar, y Baedd Tew, y Cwch yn Erbistog, The West Arms yn Llanarmon a’r Three Eagles yn y dref sydd newydd agor. Llangollen (prif gogydd Adam Gaunt-Evans) i’r caffis gwych fel Lot 11 Cafe & Hideout (Hill St), To^st ar Charles Street, Bank Street Social a’r arlwy bwyd a diod amrywiol yn Nhŷ Pawb.

Mae gennym hefyd fragdai o'r radd flaenaf hefyd - o'r brand byd-eang Wrecsam Lager (a weinir ar y Titanic - aeth yn dda iawn!), i fragdai micro fel y Big Hand a Magic Dragon (rhowch gynnig ar eu cwrw yn y Tap ar Charles St. !).  Ni allwn anghofio ychwaith am y Bridge End Inn yn Rhiwabon, sydd wedi ennill gwobrau CAMRA, sy'n boblogaidd gyda dilynwyr cwrw go iawn o bob rhan o'r DU trwy gydol y flwyddyn gyda'i letygarwch cynnes a'i gwrw drafft.

Bank Sept 2020-71.jpg
Food (5 of 10).jpg

BWYTA ALLAN...

bottom of page