import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

GOGLEDD DDWYRAIN CYMRU - 2018 BLWYDDYN Y MÔR, HER BWYD MÔR!

Deuddeg bwyty rhanbarthol yn mynd benben â dathlu'r gorau o gynnyrch lleol a choginio talent!

I ddathlu ‘Blwyddyn y Môr’ Cymreig 2018 – gosododd tîm Twristiaeth a Marchnata Gogledd Ddwyrain Cymru yr her i fwytai lleol i ddyfeisio pryd a fyddai’n dathlu arfordir rhyfeddol yr ardal, dyfrffyrdd mewndirol epig a chynnyrch lleol gwych.

 

O ddydd Llun nesaf ymlaen, bydd deuddeg bwyty a chaffi yn y rhanbarth yn gweini eu dehongliadau o'r pysgod a sglodion clasurol (ond gyda thro!) neu eu seigiau syrffio a thywyrch - i gyd wedi'u hysbrydoli gan thema 'Blwyddyn y Môr' a gweithio gyda chynhyrchwyr lleol lle bo modd.

 

Mae’r her wedi’i chefnogi gan Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (RTEF) Llywodraeth Cymru yn dilyn llwyddiant heriau bwyd mewn blynyddoedd blaenorol (…meddyliwch yn ôl am Her Pei Gogledd-ddwyrain Cymru yn 2017 a Her Byrger Wrecsam yn 2015!)

 

Mae'n rhaid i fwytai sy'n cymryd rhan weini eu pryd ar fwrdd arbennig o ddydd Llun nesaf hyd at 11 Chwefror - ac yn ystod y cyfnod hwn, bydd disgwyl iddynt hyrwyddo Blwyddyn y Môr trwy eu pryd a bydd pob un yn derbyn dau giniwr dirgel a fydd yn graddio'r pryd ar y cyflwyniad a'r blas, ynghyd â'r ymwybyddiaeth o Flwyddyn y Môr ymhlith y staff.

 

Yn dilyn hyn, bydd y tri busnes sy'n sgorio uchaf wedyn yn mynd benben â'i gilydd mewn cogydd ar 16 Chwefror – wedi hynny bydd pryd buddugol yn cael ei ddewis.  Bydd y tîm buddugol yn derbyn tlws, ynghyd â y cyfle i weini eu pryd mewn gwyliau bwyd yn ddiweddarach yn y flwyddyn ac ymddangos yn y wasg genedlaethol am sîn fwyd Cymru.

 

Wrth siarad am yr her, ychwanegodd Rheolwr Cyrchfan Cyngor Wrecsam, Joe Bickerton, sy'n rhan o dîm Marchnata Gogledd-ddwyrain Cymru;

 

“Mae'n wych gweld amrywiaeth eang o geisiadau eto eleni – ac mae'n amlygu lefel wych o greadigrwydd ein cogyddion yng Ngogledd Ddwyrain Cymru ynghyd ag argaeledd cynnyrch lleol gwych!  Rydyn ni'n mawr obeithio Dros y mis nesaf, bydd ciniawyr ar draws y rhanbarth a’r rhai sy’n ymweld â’r ardal yn mwynhau rhoi cynnig ar leoedd newydd ac yn rhoi cynnig ar saig Blwyddyn y Môr ym mhob lleoliad”.

 

1 .Gales Llangollen(Saig syrffio a thyweirch fydd bol porc Pen y Lan, stwnsh saffrwm, American sauce, langoustine, a langoustine)

 

2 .Chwedlau Hen wragedd Corwen(Local Denbighshire pork & cocos)_cc781905-5cbbde-b-58d_bad

 

3.Mowld Boar Braster(Lwyn tendr porc wedi'i lapio â Prosciutto, paprica mwg, risotto corgimychiaid a chorizo, cêl menyn, bisg corgimychiaid)

 

4.Tafarn y Druid('OMC! Oh My Cod' – Goruchaf Penfras, Tatws Parmentier, Piwrî Pys, Sgrapiau Cytew a Caramel Finegr Brag.

 

5.Fat Boar Wrecsam(asgwrn 18 owns mewn ribeye balchder Celtaidd, crafangau cranc enfawr, saws Perl las. Taten crensiog Covent Garden, tomato rhost hallt Ynys Môn a modrwyau nionod â lager Wrecsam)
 

6.Lot 11 Wrecsam(Brechdan Agored Creigres a Chig Eidion - Stecen Rwmp wedi'i Gridlo, Madarch wedi'i Ffrio, Corgimychiaid wedi'u Dresin Lemon + Basil Mayonnaise ar surdoes wedi'i thostio)

 

7.Croes Howell( posh “pysgod a sglodion” - lapio ffiled penfras mewn tatws crensiog. Piwrî pys a mintys, saws tartar awyredig, sbarion cytew prosecco a chreision lemwn)_cc781905-5cde-35b_bad_bad

 

8.Royal Oak Bangor Is-coed(syrffio a slurp - a winter dysgl swmpus a fydd yn eich cynhesu o'r tu mewn. Braised Pork & Mussels)

 

9.Coed Lemon Wrecsam(pysgod a sglodion gyda thro - lwyn penfras wedi'i rostio mewn padell, boch moch wedi'i frwysio â seidr, piwrî pys a saws tartar saffrwm).
 

10.Holt Lodge, Wrecsam("Chip n Fin" -  wedi'i weini mewn papur newydd wedi'i wneud ar ffurf cwch sy'n adlewyrchu thema'r môr. Bydd y papur newydd yn cael ei arwain gan Holt Lodge a bydd yn cynnwys rhai straeon difyr yn y wasg o amgylch Cymru. ac yn cynnwys rhai capsiynau hynod fel There's No Plaice Like Holt Lodge.Yn y cwch bydd lleden a chregyn gleision yn cael eu gweini  Bydd y pryd yn cael ei weini gyda Posh Peas a bydd yn olwg ar Pys Ffrengig, felly Peas de Gallos yw'r enw arnyn nhw, sy'n golygu pys Cymru, bydd y pys yn cael eu coginio gyda chennin, lardonau cig moch, letys gem a menyn garlleg

 

11.Bwyty Hafod, Coleg Cambria, Wrecsam– (Syrffio a Thyweirch); Deuawd o gig oen Llyfasi, brandad penfras halen, llysiau'r gwanwyn, saws cocos vierge wedi'i orffen gyda jus rhosmari a chyrens coch.

 

12.Yr Alun, Rossett— Eog yn cael Unig. Mae'r pryd yn cynnwys Eog mewn cytew a Sglodion Cryf Unig sy'n cael eu dal mewn Bwrn o Biwrî Pys Llinynnol Tatws a Gel Lemwn, wedi'u Addurno â Lemwn Torgoch a Phys. 

bottom of page