import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

YMGYRCH BLWYDDYN Y CHWEDLAU 2017 WEDI'I LANSIO YNG NGOGLEDD DDWYRAIN CYMRU!

Cyrchfan Wrecsam team ymuno â Sir Ddinbych a Sir y Fflint i hyrwyddo ymgyrch twristiaeth ranbarthol!

Gogledd Ddwyrain Cymru yn Dathlu ei Chwedlau

 

Mae llu o hyrwyddiadau chwedlonol sy'n arddangos rhanbarth Gogledd Ddwyrain Cymru wedi'u rhyddhau heddiw fel rhan o ymgyrch Blwyddyn Chwedlau Croeso Cymru. 

 

Mae Wrecsam, Sir Ddinbych a Sir y Fflint wedi ymuno i gynhyrchu ffilmiau, teithiau chwedlonol a llyfryn digidol i ysbrydoli ymwelwyr newydd i brofi Gogledd Ddwyrain Cymru.

 

Wedi'i ariannu gan Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol Croeso Cymru, mae'r hyrwyddiadau'n archwilio cestyll, tirwedd, celfyddydau a diwylliant a'r arlwy bwyd a diod yn ogystal ag adrodd y straeon y tu ôl i'n ffigurau mwyaf chwedlonol gan gynnwys Owain Glyndwr a Thomas Telford.

 

Dywed Peter McGivern, Cadeirydd Partneriaeth Cyrchfan “Dyma Wrecsam”, “Mae’r hyrwyddiadau’n dathlu ein gorffennol, presennol a dyfodol fel erioed o’r blaen gydag atyniadau, digwyddiadau a gweithgareddau mewn amrywiaeth o leoliadau chwedlonol. Gyda Gogledd Cymru yn cael ei enwi fel un o’r deg lle gorau i ymweld â nhw yn y byd i gyd eleni gan Lonely Planet, rydym yn awyddus i arddangos harddwch Gogledd Ddwyrain Cymru i drigolion ac ymwelwyr.”

 

“Diolch i bawb a gyfrannodd at wneud y ffilmiau a’r llyfryn, rydym yn gobeithio y bydd yn ysbrydoli ymwelwyr i brofi ein holl berlau cudd.”

 

Yn gynwysedig yn y deunyddiau newydd mae 12 taith chwedlonol ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru, popeth o droeon canol tref i lwybrau pellter hir. Pob un â gosodiadau ysblennydd a phob un â stori ynghlwm. Ymhlith y lleoliadau mae Llwybr Arfordir Cymru, Traphont Ddŵr Pontycysyllte, Ffynnon Gwenffrewi, Coedwig Coed Llandegla, Castell Dinas Bran, Moel Arthur, Tŵr y Jiwbilî, Llwybr Clawdd Offa a llawer mwy.

 

Mae twristiaeth yn chwarae rhan hanfodol yn economi'r rhanbarth, gyda chyfanswm effaith economaidd yn 2015 o £808m a thros 11 miliwn o ymweliadau wedi'u gwneud.

 

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates: “Mae Blwyddyn y Chwedlau  yn dathlu ein gorffennol, presennol a’n dyfodol epig ac mae 2017 yn gyfle gwych i rannu’r straeon sy’n ymwneud â thirwedd, diwylliant a threftadaeth Cymru._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_Rwyf wrth fy modd bod arian Croeso Cymru wedi galluogi’r gogledd ddwyrain i gydweithio er mwyn cryfhau ymwybyddiaeth ac arddangos rhai o uchafbwyntiau’r ardal a fydd yn dod â hanesion yr ardal yn fyw eleni.”

 

Bydd y 3 Partneriaeth Cyrchfan yn lansio eu Cynlluniau Rheoli Cyrchfan ar gyfer 2017-20 eleni i adeiladu ar y gwaith sydd eisoes wedi’i wneud a sicrhau cynaliadwyedd hirdymor ar gyfer datblygu twristiaeth. Bydd brand Gogledd Ddwyrain Cymru yn parhau i fod yn nodwedd allweddol o bob un o'r 3 chynllun i hyrwyddo'r rhanbarth i ymwelwyr a thrigolion ei fwynhau.

 

I weld y ffilmiau, y llyfryn a’r teithiau chwedlonol ewch i www.gogleddddwyraincymru.cymru

bottom of page