import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

FFILMIAU WEDI EU CYHOEDDI AR GYFER PENWYTHNOS FFILMIAU GYRRU I MEWN NESAF!

Penwythnos amserlen tîm digwyddiadau Wrecsam o chwe ffilm epig ar Gae Ras Bangor Is-coed ar 3-4 Mehefin!

Ymhlith yr uchafbwyntiau mae Dirty Dancing a Top Gun!

Rydyn ni newydd gael dal i fyny gyda'r #Wrecsam events team a gallant ddatgelu eu bod wedi gwneud cais am drwyddedau i ddangos y ffilmiau sinema gyrru i mewn canlynol ar 3/4 Mehefin yn cae rasio Bangor Is-coed;

DYDD SADWRN 3ydd MEHEFIN

12.00pm - Shrek
4.00pm - Saim
8.00pm - Gwn Uchaf

DYDD SUL MEHEFIN 4ydd

12.00pm - Toy Story
4.00pm - Star Wars, the Force Awakens
8.00pm – Dirty Dancing

Yn amodol ar gymeradwyaeth gan bob stiwdio ffilm, bydd tocynnau yn £15.00 y car ac yn mynd ar werth ar gyfer pob ffilm yn11.00yb dydd Llun 15fed o FAIo Ganolfan Groeso Wrecsam.

 

Byddwch hefyd yn gallu archebu drwy ffonio 01978 2902015.

****DIM OND EI GYHOEDDI - BYDD TOCYNNAU HEFYD AR GAEL (£15.00 mewn arian parod) AR Y Gât YM MHOB SIOE!!!  Cyrhaeddwch o leiaf 15 munud cyn pob ffilm.***

bottom of page