import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

YMWELD Â NI...

O'r ffenomen fyd-eang sy'n einSafle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysylltedrwodd i’n gwyliau stryd misol – mae pob rheswm i ymweld â Sir Wrecsam.

Nid ydym yn dibynnu ar ein hasedau adnabyddus fel dau eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn unig (ErddigaCastell y Waun) - mae gennym hefyd dunelli o gemau cudd fel y syfrdanolDyffryn Ceiriogac acanol tref hanesyddolsy'n cyfuno siopa modern ar y Stryd Fawr gyda marchnadoedd traddodiadol a gwyliau stryd rheolaidd.

Ychwanegwch at hynny amrywiaeth o gogyddion anhygoel yn coginio storm i mewnbwytai ar draws y Sir, ein micro-fragdai yn creu cwrw crefft cyffrous, a’n lletygarwch o’r radd flaenaf – mae rhywbeth at ddant pawb yma yn Wrecsam.

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am einPorthiant Facebooki weld beth sy'n digwydd - a pheidiwch ag anghofio os oes angen teithlen arnoch neu i archebu lle ar daith bws, ffoniwch y tîm yng Nghanolfan Croeso Wrecsam ar 01978 292015.

 

Gogledd-ddwyrain Cymru...

Yn rhanbarthol, mae cymaint i'w archwilio a'i brofi ar draws Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych.  

 

Seiliwch eich hun yma ac o fewn taith 60 munud mewn car gallwch fwynhau rhai o arfordiroedd gorau Cymru, anturiaethau cefn gwlad epig, cestyll chwedlonol a mwy o lefydd gwych i fwyta ac yfed.

Edrychwch ar ein llyfryn Blwyddyn Chwedlau 2017 newydd trwy glicio unrhyw un o'r delweddau isod / gyferbyn i'w lawrlwytho neu ymweld â'rwww.gogleddddwyraincymru.cymrugwefan i gynllunio eich anturiaethau!

Ffordd y Gogledd

Wales Way_desktop_bi-3.jpg
Wales Way_desktop_bi-1.jpg
Wales Way_desktop_english_Science and He

Twristiaeth Croesoswallt a'r Gororau

Neidiwch dros y ffin â Lloegr, gallwch ymweld â Chroesoswallt – lle mae Swydd Amwythig yn cwrdd â Chymru.

 

Mae'n dref farchnad unigol a chyfeillgar yng Ngogledd Orllewin Swydd Amwythig. Tref hynafol, mor agos i Gymru fel y gallwch fwynhau archwilio dwy ochr y ffin pan fyddwch yn ymweld. 

 

O'n dechreuadau 3000 mlwydd oed yn Old Oswestry, bryngaer oes yr haearn, i'r dref farchnad fywiog a thraddodiadol heddiw, rydym yn eich gwahodd i ddarganfod y gornel anhysbys hon o Loegr - bydd croeso mawr i chi.

 www.visitoswestry.co.uk

bottom of page