import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

CYSTADLEUAETH!!

Rhowch gynnig ar ein Cystadleuaeth San Ffolant 2017...

Unrhyw un awydd cystadleuaeth?


ENNILL PECYN GWOBRAU ANHYGOEL !!!!!!!

I ennill y casgliad enfawr hwn o wobrau hoffwch a rhannwch y post hwn ymlaenein tudalen Facebooka sylw gydag enw eich valentine!

Beth sydd ar gael;

Ynghyd â'ch San Ffolant, mwynhewch noson arbennig gyda chinio trwy garedigrwydd The Lemon Tree, Restaurant with Rooms, Wrecsam. Ymlaciwch gyda Prosecco a Canapés ar ôl cyrraedd, ac yna pryd o fwyd pedwar cwrs gwych wedi'i goginio i berffeithrwydd.

Wrth gwrs nid yw San Ffolant yn gyflawn heb flodau, felly pa ffordd well o ddathlu noson arbennig na gyda'r Rhos-goch rhamantus a lilïau'r Dwyrain Pinc wedi'u trefnu'n hyfryd yn dusw by ty regent o flodau - i'w gyflwyno i'ch San Ffolant ar ôl cyrraedd eich pryd arbennig iawn.

Rhowch goffa parhaol o'ch noson wych, gyda'r tlws crog calon aur wen 9 carat hwn wedi'i osod gyda diemwntau pefriog, dim ond un o lawer o syniadau anrhegion gwych yn Martin Rees Gemydd Gwystlwr.

Yn olaf, fel pe na bai pwdin yn ddigon, bydd eich San Ffolant yn derbyn bocs dewis valentine o gwcis melfed coch, brownis a chacennau cwpan wedi'u rhoi mewn bocsys anrhegion hyfryd o'r superb EmzCakes Y Caffi Creadigol!

Rhowch heddiw ar einTudalen Facebook trwy glicio yma...

bottom of page