import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

FFILMIAU GYRRU I MEWN VALENTINES - 11 Chwefror 2018

Beauty & the Beast + Ghost i'w ddangos ar sgrin LCD enfawr yng Nghanol Tref Wrecsam!

Mae Sinema Gyrru i Mewn Ffolant yn cyrraedd yn ôl yn Wrecsam y mis nesaf ddydd Sul 11eg Chwefror diolch i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam. 

 

Yn dilyn poblogrwydd digwyddiadau fel y rhain y llynedd, mae’r tîm digwyddiadau wedi trefnu rhaglen arall ar gyfer 2018 gan ddechrau gyda’r noson ramantus hon fis nesaf.

 

Bydd dwy o'r ffilmiau mwyaf poblogaidd y pleidleisiwyd drostynt ar Facebook gan y cyhoedd yn Wrecsam yn cael eu dangos.  Am 5.15pm, dyma glasur diweddaraf Disney – Beauty & the Beast, sef un o'r bocsys gyda'r elw mwyaf ffilmiau swyddfa 2017.  Dilynir hyn am 8.00pm gyda Ghost, y stori garu Demi Moore / Patrick Swayze a oedd yn syfrdanol yn y 90au cynnar.

 

Unwaith eto, cynhelir y ffilm ym Maes Parcio'r Byd Dŵr yn y dref, gyda thocynnau ymlaen llaw yn £15 y car.  Tocynnau'n mynd ar werth ddydd Llun 15fed_cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Ionawr ganclicio yma neu yn bersonol yn y Ganolfan Groeso, Sgwâr y Frenhines.

 

Ar y noson, mae'r tîm digwyddiadau wrth eu bodd yn croesawu ffefryn Wrecsam, “Woody's Pizza Oven”, a fydd yn gweini ar y rhai sy'n mynd i'r ffilm drwy gydol y noson, ynghyd â'r Fizz Queen a fydd yn cael ffugiau yn y car ac ysgytlaeth ar thema ramantus!

 

Cyn i docynnau fynd ar werth, ychwanegodd Joe Bickerton, Rheolwr Cyrchfan Cyngor Wrecsam;

“Rydym wrth ein bodd o gael y gefnogaeth i ddod â ffilmiau Valentine's Drive-In yn ôl y mis nesaf.  Gweithiodd ein digwyddiad Nadolig yn arbennig o dda yng nghanol y dref ac roedd yn boblogaidd iawn gyda'r gymuned leol a ymwelwyr o gyn belled â chanolbarth Lloegr yn seiliedig ar y data gwerthu tocynnau.  Mae'r rhaglen ddigwyddiadau yn parhau i gryfhau bob blwyddyn a gall enw da Wrecsam fel cyrchfan digwyddiadau ond elwa o hyn.”

Cliciwch yma i brynu tickets!

 

bottom of page