import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

GWOBRAU TWRISTIAETH WRECSAM 2017...RHESTR FER

Tîm Cyrchfan Wrecsam yn cynnal 3ydd blynyddol awards i ddathlu twf parhaus y diwydiant!

Mae 3ydd blynyddol Gwobrau twristiaeth Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dychwelyd ym mis Mawrth, gyda seremoni fawreddog i ddathlu twf parhaus y diwydiant lleol yn cael ei chynnal yng Nghastell y Waun ar 23 Mawrth!

Cynigiodd dros 60 o fusnesau twristiaeth lleol eu hunain ar gyfer y gwobrau ac mae rhestr fer bellach wedi'i llunio ar sail ansawdd y gwasanaeth a'r effaith y maent wedi'i chael ar y diwydiant twristiaeth lleol dros y flwyddyn ddiwethaf.

Fe wnaethon ni ddal i fyny gydaJoe Bickerton, Rheolwr Cyrchfan Cyngor Wrecsami holi am y rhan hanfodol y mae’r busnesau (a digwyddiadau) hyn yn ei chwarae wrth hybu economi Wrecsam.  Joe dywedodd; “Cymaint ag y gallwn weiddi ynghylch sut mae ein Bwrdeistref Sirol yn lle gwych i ymweld ag ef ar gyfer hamdden a busnes - rydym yn dibynnu’n drwm ar y gwasanaeth a’r croeso y mae ein busnesau yn ei ddarparu, _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_O’r cyfarchiad yn y caban o’r orsaf drwodd i’r hwyl fawr wrth wirio allan o westy lleol – rydym am i ymwelwyr gofio Wrecsam am y rhesymau cywir ac yn ffodus dyna sy’n digwydd yn barhaus.”  

 

Cadair Cyrchfan Wrecsam - Pete McGivern o'r Bridge End Inn Rhiwabonwedi adio; "Mae'r Fwrdeistref Sirol yn tyfu bob blwyddyn o ran ymwelwyr newydd yn aros a gwariant - mae gennym heriau o hyd, ond mae rhwydwaith enfawr yn ei le nawr trwy bethau fel y cynllun llysgenhadon twristiaeth sy'n helpu.  2017 yn addo blwyddyn gref arall o dwf a bydd y gwobrau hyn yn helpu ymhellach yr ymwybyddiaeth o Wrecsam fel lle sydd ag ansawdd go iawn mewn digonedd."

Rhestr Fer Gwobrau 2017

Darparwr Llety Mawr Gorau

(noddir gan Apollo Taxis, Wrecsam)

 • Tafarn y Mulberry

 • Y Plaza Ramada

 • Gwesty'r Holt Lodge

 • Gwesty Rossett Hall

 • The Premier Inn Canol Tref Wrecsam

 • Y Premier Inn (Gogledd Wrecsam)

Darparwr Llety Bach Gorau 

 • Gwesty'r Buck House

 • Porthdy Willington

 • Gwely a Brecwast Maenor Wrddymbre

Darparwr Hunan-Arlwyo Gorau

 • Byncws y Waun

 • Parc Gwyliau Plassey

Atyniad Gorau i Ymwelwyr

(noddir gan Apollo Taxis, Wrecsam)

 • The Boathouse Y Waun (Hyfforddiant TNR)

 • Techniquest Glyndwr

 • Erddig

 • Castell y Waun

 • Llwybrau Tref Wrecsam

 • Cae Ras Bangor Is-coed

Bwyty Gorau

 • Y Goeden Lemon, Wrecsam

 • Trawstiau yn Holt Lodge

 • The Hand Llanarmon

 • Y Royal Oak, Bangor Is-coed

Caffi Gorau / Ystafell De

 • Coffi Stryd y Brenin

 • Emz Cakes, Wrecsam

 • Caffi Cwtch (Tŷ Nightingale)

 • La Baguette, Gwrecsam

 • The Diner, Queensway

Tafarn / Bragdy Gorau

 • Tafarn y Bridge End, Rhiwabon

 • The Fat Boar, Wrecsam

 • Tyn y Capel, Y Mwynglawdd

 • Y Buck House, Bangor Is-coed

 • Yr Alun, Rossett

Gwobr am Gyrchu Cynnyrch Lleol

 • Gwely a Brecwast Maenor Wrddymbre

 • Y Goeden Lemon, Wrecsam

 • The Boathouse, Y Waun

 • La Baguette, Gwrecsam

 • Siop Fferm Lewis, Eyton

Gwobr am y defnydd gorau o'r Cyfryngau Cymdeithasol

 • Techniquest Glyndwr

 • Coffi Stryd y Brenin

 • Premier Inn Wrecsam

 • Plaza Ramada Wrecsam

 • Y Goeden Lemon, Wrecsam

 • Cae Ras Bangor Is-coed

 • Erddig

Gwobr Seren ar Gyfer Twristiaeth

 • Emily Jones (Emz Cakes, Wrecsam)

 • Peta Hearn (Canolfan Ymwelwyr Traphont Ddŵr Pontcysyllte)

 • Lynn McLaughlin (Gwesty Rossett Hall)

 • Wendy Edward a Louise Owen (Tyn Y Capel, Y Mwynglawdd)

 • Amelia Davies (Derwen Frenhinol, Bangor Is-coed)

 • Becca Peirce (Yr Alun, Yr Orsedd)

 • Sasha Jennings (Gwesty Holt Lodge)

 • Harriet Cade (Erddig)

Gwobr Gwasanaeth Cwsmer Canol Tref Wrecsam

 • Y Banc Bistro a'r Bar Gwin

 • Tacsis Apollo

 • Coffi Stryd y Brenin

 • The Fat Boar, Wrecsam

 • ME Evans Cigyddion

Digwyddiad Mawr Gorau

 • Comic Con Cymru

 • Dan y Bwâu

 • Stereophonics & Catfish & the Bottlemen

 • FFOCWS Cymru

 • Gŵyl Bwyd a Diod Wrecsam

 • Anturiaethau Alice yng Ngwlad Hud (Erddig)

Digwyddiad Bach Gorau

 • Gŵyl Gwrw The Bridge End Inn

 • Up Hill Down Llwybr Dale yn rhedeg

 • Techniquest Glyndwr (Diwrnodau hwyl peirianneg)

 • Gwyl Stryd Wrecsam

 • Marchnad Nadolig Fictoraidd

 • Little Mountain Country Music (Tyn Y Capel)

Gwobr Llwyddiant Eithriadol

Ssshhh...!

Diddordeb mewn noddi?

Dim ond £100 (+TAW) yw pecynnau noddi gwobrau unigol a £2,500 (+TAW) yw cyfanswm y nawdd noson wobrwyo.  

Cysylltwch â Joe neu Vicky yntwristiaeth@wrexham.gov.uki roi gwybod i ni!

Y SEREMONI(Cynhelir gan Oli Kemp o Heart Radio!)

Mae tocynnau ar gyfer y seremoni wobrwyo fawreddog yng Nghastell y Waun ddydd Iau 23 Mawrth 2017, 7.00pm, bellach ar werth am £45.00 yr un (gan gynnwys TAW).  

 

Gellir prynu tablau o 10 hefyd.  Please call the Wrexham Tourist Information Centre on 01978 292015 to purchase your tickets (Mon - Fri 10am - 4pm ) neu galwch i mewn a gweld y tîm.

Mae’r tocynnau’n cynnwys diod derbyniad, swper pedwar cwrs, dau wydraid o win a’r seremoni wobrwyo.

bottom of page