import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

Mae gennym ni lefydd anhygoel i aros yma yn Wrecsam.  O westai corfforaethol mawr, i barciau gwyliau o'r radd flaenaf, codennau glampio a gwely moethus gyda rhywbeth i bawb - mae gennym ni rywbeth i bawb! 

 

Mae’r rhestr isod yn cynnwys rhai o’n busnesau llysgenhadon twristiaeth mwyaf blaenllaw a hefyd dolen i borth archebu Croeso Cymru.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch - cysylltwch â staff y Ganolfan Croeso ar 01978 292015 neu 01978 292015 neucysylltwch â ni yma(Llun-Gwener 10-4pm).

115513171_10158395639992068_309752864949

Dal yn sownd am rywle i seilio eich hun?  Edrychwch am fwy o ysbrydoliaeth trwy borth gwefan ar-lein Croeso Cymru (cliciwch ar y ddolen isod) a fydd yn dangos eiddo eraill i chi aros ynddynt yng Ngogledd Ddwyrain Cymru.

Y Sylfaen Perffaith i Archwilio...

bottom of page