import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

ARWEINWYR TWRISTIAETH SIAPANIAID YN YCHWANEGU SIR WRECSAM AT EU TAITH!

Mae prif asiantaeth daith Japan, JATA, yn cynnwys Traphont Ddŵr Pontcysyllte a Chastell y Waun ar Daith Gogledd Cymru newydd!

Mae’r diwydiant twristiaeth sy’n cynyddu’n gyson yn Sir Wrecsam yn dathlu unwaith eto ar ôl derbyn newyddion bod Asiantaeth Dwristiaeth Japaneaidd flaenllaw – JATA – wedi cynnwys safleoedd allweddol yn y Sir ar lwybr taith newydd i Ogledd Cymru.

Ddeuddeg mis yn ôl, croesawodd tîm Twristiaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ynghyd â Thwristiaeth Gogledd Cymru, ddirprwyaeth o JATA ac aeth â nhw i Gastell y Waun a Thraphont Ddŵr Pontcysyllte fel rhan o daith dridiau o amgylch Gogledd Cymru._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ Roedd hi'n ddydd Sul gwlyb a gwyntog – ond cymerwyd eu cynrychiolwyr yn ôl gan wychder y ddau safle.

 

Cyn hynny, roedd y teithiau i mewn i Japan o Gaeredin a Llundain wedi mynd heibio i lawer o ogledd-ddwyrain Cymru a dim ond Conwy a gymerai.

 

Yn dilyn yr ymweliad hwn, mae JATA bellach wedi cynnwys Castell y Waun a Thraphont Ddŵr Pontcysyllte ar lwybr ‘chwedlonol’ o Faes Awyr Manceinion o’r enw “The Roads of Castles in Wonderland”.

 

Mae'n newyddion gwych i Reolwr Sir a Chyrchfan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, meddai Joe Bickerton;“Roeddem wrth ein bodd yn gynharach yr hydref hwn pan gyhoeddodd JATA y llwybr newydd hwn.  Mae Twristiaeth Gogledd Cymru wedi bod yn allweddol wrth hyrwyddo ein harlwy yma yn y Sir ac roedd yn bleser croesawu JATA i Draphont Ddŵr Pontcysyllte llynedd.  Pryd bynnag y byddwn yn mynd ag ymwelwyr newydd i Gastell y Waun neu ar draws y Draphont Ddŵr, y mwyaf yn Ewrop – maen nhw wedi'u syfrdanu gan y golygfeydd, y stori dreftadaeth a'r croeso a gânt._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Mae wedi bod yn flwyddyn arall sydd wedi torri record i dwristiaeth yn Wrecsam gyda dros £115m bellach yn cael ei wario gan ymwelwyr a mwy o fasnach ryngwladol yn dod i mewn – bydd hyn yn denu mwy o sylw cadarnhaol i’n Sir wych.”

Ychwanegodd Rheolwr Gyfarwyddwr Twristiaeth Gogledd Cymru, Jim Jones: "Roedd twristiaid o Japan yn arfer osgoi gogledd Cymru ond ddim bellach. Bydd y llwybr yn cychwyn yn y Drenewydd ac yn dod i fyny drwy'r Waun, Wrecsam a Rhuthun, cyn mynd i Gonwy a Llandudno."

"Rydym wedi gweithio'n galed i hyrwyddo'r rhanbarth ac o ganlyniad rydym wedi gweld cynnydd sydyn yn nifer y twristiaid o Japan sy'n ymweld â Gogledd Cymru," meddai.  Un o'r prif resymau dros y dramatig cynnydd yn ein ffawd fel cyrchfan dwristiaeth yw bod Gogledd Cymru yn uwchganolbwynt y farchnad gwyliau antur sy’n tyfu ac yn ennill cydnabyddiaeth fel arweinydd byd diolch i ddatblygiadau fel Zip World a Surf Snowdonia.”

 

Mae twristiaeth yn Sir Wrecsam wedi cymryd troad sylweddol ar i fyny ers ennill Statws Safle Treftadaeth y Byd yn 2009 ar gyfer Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte ac yn ystod y cyfnod hwn, mae Twristiaeth Japaneaidd wedi tyfu’n raddol ar y Draphont Ddŵr yn arbennig wrth i’r safle fynd ar restrau bwced ledled y byd. .  Eleni, rhwng mis Mawrth a mis Hydref, mae tîm twristiaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn amcangyfrif bod tua dwsin o goetsis yr wythnos yn ymweld (600 o deithwyr tramor) fel rhan o deithlen y DU o Gaeredin i Heathrow .

 

Yn ychwanegol at hyn, y flwyddyn nesaf (2019), mae llwybrau anadlu Henan yn cychwyn ar lwybr uniongyrchol o Tsieina a Cathay Pacific o Japan i Fanceinion a ddylai roi Gogledd Cymru mewn sefyllfa gryfach i dderbyn mwy o draffig tramor. _cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

bottom of page