import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

Gwesty'r Holt Lodge

Gwesty 3* arobryn (gyda Bwyty Rafters) 

Wedi'i leoli yng nghanol gororau Gogledd Cymru, mae Gwesty'r Holt Lodge, sydd wedi ennill gwobrau, yn mwynhau golygfeydd pellgyrhaeddol o'r wlad o amgylch.

 

Gan roi sylw i'ch holl anghenion o'r pwynt cyswllt cyntaf, rydym yn cynnig lletygarwch cynnes, llety cyfforddus a phrofiad bwyta hamddenol.

Mae'rGwesty Holt Lodgeyn cynnig noddfa o heddwch a llonyddwch yn dilyn ymweliad ag atyniad lleol, taith hamddenol ym mryniau Cymru neu ddiwrnod prysur yn y swyddfa. Mae ein gerddi hardd a’n hystafelloedd digwyddiadau hardd yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer priodasau a dathliadau teuluol.

Mae Gwesty’r Holt Lodge wedi’i leoli’n agos i Wrecsam ac o fewn cyrraedd hawdd i ddinasoedd prysur Caer, Lerpwl a Manceinion. Am arhosiad mwy ymlaciol, gall gwesteion gyrraedd arfordir a mynyddoedd Gogledd Cymru yn hawdd.

Beth sydd ymlaen...

bottom of page