import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

AROLWG NEWYDD YN SAFLE WRECSAM FEL TREF DDAFWEDDOL YN Y DU!

Arolwg newydd gan grŵp ariannol Provident yn darganfod mai pobl Wrecsam yw'r hapusaf a mwyaf cyfeillgar yn y DU!

Deffrodd Wrecsam y bore yma i ddarganfod newyddion bod arolwg gan grŵp ariannol Provident o'r enw 'Unbroken Britain' wedi graddio'r dref fel y lle hapusaf yn y DU gyda'r bobl fwyaf cyfeillgar! 

Mae adroddiad chwe-misol Provident yn gofyn i drigolion roi sgôr i'w hardal leol ar wahanol agweddau megis diogelwch, maint y clecs a'r gymuned fwyaf cyfeillgar.

 

Pleidleisiodd Wrecsam y ddinas hapusaf yn y DU 

 

Mae adroddiad wedi'i ddiweddaru gan Provident o'r enw 'Unbroken Britain' wedi datgelu'r cymunedau mwyaf diogel yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.  

 

Fel rhan o’i hadroddiad chwe-misol mae Provident wedi cynnal arolwg o 2,830 o Brydeinwyr i ddarganfod pa mor groesawgar, cyfeillgar, cwrtais, diogel a hapus yw eu cymuned ar hyn o bryd ym mhob un o ddinasoedd y DU, o gymharu â’r gymuned 6, 12 a 18 mis yn ôl.  

 

Y newid mwyaf yw Birmingham a ystyriwyd fel y 6ed ddinas fwyaf croesawgar 6 mis yn ôl ond sydd bellach wedi gostwng 11% sy'n golygu mai hi bellach yw'r ddinas fwyaf digroeso yn y DU! Sheffield yw'r 7fed ddinas hapusaf bellach symud o waelod y tabl 6 mis yn ôl. 

 

Gofynnwyd i drigolion roi sgôr ar raddfa o 1-10 ar sut roedden nhw’n teimlo o fewn eu cymuned – mae’r canlyniadau i’w gweld isod...

Wrth siarad am ddata’r arolwg, dywedodd Joe Bickerton, Rheolwr Cyrchfan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam;

"Am ddarn gwych o newyddion i Wrecsam!  Er bod maint y sampl ar gyfer y DU yn gymharol fach, mae Wrecsam wedi curo cystadleuaeth gan drigolion mewn prif drefi a dinasoedd ar draws y DU i ddod yn gyntaf, felly mae yna deimlad da wedi bod ar y cyfryngau cymdeithasol heddiw. Gallu i sicrhau bod y wefr am Wrecsam - a'r Sir ehangach yn parhau ar gyfer ffyniant pawb sy'n byw ac yn gweithio yma yn y dyfodol!"

I ddarllen yWrecsam.comerthygl ar gynyddu nifer yr ymwelwyr â'r dref fel yr adroddwyd yn Fforwm Canol y Dref ddoe - edrychwch ar eu herthygl isod...

Ynglŷn â Provident:

Provident yw benthyciwr credyd cartref mwyaf y DU ac mae'n rhan o Provident Financial Group un o brif gyflenwyr cynhyrchion credyd personol y DU i'r farchnad fenthyca ansafonol sy'n darparu nifer o gynhyrchion gan gynnwys; benthyciadau credyd cartref, benthyciadau ar-lein a chardiau credyd.

 https://www.providentpersonalcredit.com/

bottom of page