import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

CANOLBWYNTIO DIGWYDDIADAU GWYLIAU GWYL CYMRU Y PENWYTHNOS HWN!

Mannau poblogaidd twristiaeth ledled y Sir i gynnwys perfformiadau cerddorol am ddim y penwythnos hwn!

FOCUS Wales 2018

Mae ymwelwyr â rhai o brif fannau twristiaeth Sir Wrecsam ar fin cael gwledd gerddorol y penwythnos hwn, wrth i dîm FOCUS Wales ddod â blas o’u gŵyl ar daith!

Cyn gŵyl FOCUS Wales 2018 eleni take place ar 14-15 Mai, mae nifer o’r prif fandiau yn ymweld â lleoedd fel Erddig a Thraphont Ddŵr Pontcysyllte y penwythnos hwn i roi blas o’u cerddoriaeth i dwristiaid tra’n annog mwy gwirfoddolwyr i ddod ymlaen i helpu yn yr ŵyl ym mis Mai.

Dros y penwythnos, bydd Calon FM yn darlledu’n fyw o bob digwyddiad dros dro, tra bydd tîm FOCUS Wales wrth law i siarad am gyfleoedd gwirfoddoli a’r hyfforddiant sydd ar gael.

Dros y penwythnos, bydd y pop-up's yn cymryd place yn ystod yr amseroedd canlynol;

Dydd Sadwrn Chwefror 17eg
10:30am Erddig – Lance – Kidsmoke 
12:45pm Y Waun – Glyn Wylfa / Castell y Waun - Carrie a Thom - Campfire Social 
2:30pm Pontcysyllte - The Arches - HEAL (The Last Stand)

Dydd Sul Chwefror 18fed
10:30yb Rhos Stiwt – Matt - Delta Radio Band 
12:30pm Ty Mawr - Emmi - Babi Dewr
2:30pm Tyn Y Capel - Kay - Blue Genes

Wrth siarad am y pop-ups, dywedodd Andy Jones o FOCUS Wales;

"Roeddem yn falch iawn o gael y cyfle i arddangos FOCUS Wales 2018 yn yr atyniadau twristiaeth gwych hyn a gweithio ochr yn ochr â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i wneud hyn. -bb3b-136bad5cf58d_yn anelu hefyd at ymgysylltu â'r cymunedau lleol yn yr ardaloedd hyn a thwristiaid a allai weld ein gŵyl yn ddiweddarach eleni fel y cyfle delfrydol i gymryd rhan - yn enwedig gyda'r hyfforddiant gwirfoddolwyr y gallwn ei wneud. cynnig!"

Comisiynodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam FOCUS Wales i gynnal y digwyddiadau dros dro ar ôl derbyn cyllid gan y cynllun LEADER – cronfa ar gyfer ardaloedd gwledig Cymru i archwilio dulliau newydd arloesol a thechnolegau arbrofol i fynd i’r afael â thlodi, creu swyddi ac ysgogi datblygiad economaidd cynaliadwy.

Mae'n rhan o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 – 2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD).'

bottom of page