import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

Gwen, 30 Meh

|

Minera Lead Mine

Playing in nature workshop for parents

Don't miss this fantastic opportunity to connect with nature and create lasting memories with your loved ones

Registration is closed
See other events
Playing in nature workshop for parents
Playing in nature workshop for parents

Time & Location

30 Meh 2023, 12:30 – 14:30

Minera Lead Mine, B5426, Minera, Wrexham LL11 3DU, UK

Guests

About the event

Cymraeg

Ymunwch â ni ddydd Gwener, Mehefin 30ain, o 12:30 PM i 2:30 PM ar gyfer Gweithdy Chwarae mewn Natur cyfoethog i rieni. Mae'r digwyddiad hwn wedi'i gynllunio i roi llu o syniadau i chi ar gyfer gweithgareddau difyr gyda'ch plant a'ch wyrion yn yr awyr agored.  

Yn ystod y gweithdy, byddwch yn:  

• Darganfyddwch nifer o weithgareddau awyr agored cyffrous i'w mwynhau gyda'ch rhai bach. 

• Rhowch hwb i'ch hyder wrth fynd â nhw i fannau natur lleol. 

• Datgelu effaith ddofn profiadau awyr agored ar ein lles cyffredinol. 

• Derbyniwch Becyn Adnoddau am ddim i gyfoethogi eich anturiaethau natur. 

• Mwynhewch bowlen gynnes o gawl a diodydd adfywiol.  

Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i fondio â'ch teulu ym myd natur a chreu atgofion parhaol. Cofrestrwch nawr i sicrhau eich lle yn y gweithdy craff hwn!  

Sylwer: Nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael, felly argymhellir cofrestru’n gynnar.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

__________

English

Join us on Friday, June 30th, from 12:30 PM to 2:30 PM for an enriching Playing in Nature Workshop for parents. This event is designed to provide you with a plethora of ideas for engaging activities with your children and grandchildren in the great outdoors.

During the workshop, you will:

• Discover numerous exciting outdoor activities to enjoy with your little ones. 

• Boost your confidence in taking them to local nature spots. 

• Uncover the profound impact of outdoor experiences on our overall well-being. • Receive a complimentary Resource Pack to enhance your nature adventures. 

• Enjoy a warm bowl of soup and refreshing beverages.

Don't miss this opportunity to bond with your family in nature and create lasting memories. 

Register now to secure your spot in this insightful workshop!

Please note: Limited spaces are available, so early registration is recommended.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Tickets

  • General Admission

    £0.00
    Sale ended

Total

£0.00

Share this event

bottom of page