import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

LLWYDDIANT Y GYRRU GYNTAF MEWN SINEMA!

Mae trefnwyr yn gobeithio dod ag un arall yn ôl hwn year...

Mae sinema gyrru i mewn gyntaf Wrecsam wedi cael ei brandio'n llwyddiant ysgubol – gyda'r gobaith y gallai'r digwyddiad ddychwelyd am ail ddangosiad yn ddiweddarach eleni. 

Yn cael ei chynnal ar Gae Ras Bangor Is-coed brynhawn ddoe, trefnwyd Sinema Gyrru i Mewn Dydd San Ffolant cyntaf Wrecsam gan Dîm Digwyddiadau Cyngor Wrecsam a Calon Gogledd Cymru.

I gyd-fynd â’r thema chwaraewyd dau ffefryn rhamantaidd, Beauty and the Beast a Notting Hill, i bawb eu gweld ar sgrin anferth 44 troedfedd.

Efallai fod y tywydd yn oer a diflas ar y tu allan, ond y tu mewn i'r ceir roedd llawer yn cofleidio'r thema gyrru i mewn trwy ddod â blancedi, fflasgiau thermos a digon o fyrbrydau i'w mwynhau.

Gwelodd y digwyddiad, sef y cyntaf o'i fath i Wrecsam, 300 o geir yn gyrru i mewn ar gyfer y ddau ddangosiad, gan arwain at obeithion y bydd digwyddiad tebyg yn cael ei gynnal yn ddiweddarach yr haf hwn.

Dywedodd Amanda Davies, Rheolwr Digwyddiad yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam: “Roeddem ni wir yn teimlo bod y sinema gyrru i mewn ddoe yn llwyddiant mawr ac mae'r adborth a'r lluniau sydd wedi'u rhannu ar-lein wedi bod yn wych.

“Mae ein tîm digwyddiadau yma yng Nghyngor Wrecsam bob amser yn barod am roi cynnig ar ddigwyddiadau newydd a thrwy weithio gyda chae rasio Bangor Is-coed, Heart FM, This Is Wrecsam a thacsis Vibsu – llwyddwyd i gynnal prynhawn a noson wych.

“Cawsom 300 o geir drwy’r giatiau ac roedd y ddwy ffilm yn edrych yn wych ar y sgrin enfawr 44 troedfedd.”

Ychwanegodd Joe Bickerton, Rheolwr Cyrchfan Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam:

 

“Mae'n wych ein bod wedi gallu dod â digwyddiad newydd arall i'r ardal ac roedd lefel y nifer a gymerodd ran yn y ddwy ffilm yn ddigon i'n gwneud yn hyderus o ddod â'r sgrin yn ôl yn ddiweddarach eleni ar gyfer sioe arall.

“Gyda chefnogaeth yr Awdurdod Lleol a phartneriaid Cyrchfan Wrecsam, rydym bob amser yn ceisio hybu twristiaeth yn Wrecsam ac mae digwyddiadau mawr fel y rhain yn ffordd wych o ddenu cynulleidfa leol a rhanbarthol.

bottom of page