import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

Y NEWYDDION DIWEDDARAF...

Mae gwefan "Dyma Wrecsam" yn lansio!

Mae'r tîm yn "Dyma Wrecsam" yn angerddol am gysylltu'r holl leoedd gwych hynny sy'n gwneud ein hardal yr hyn ydyw ac arddangos y bobl a'r cynhwysion y tu ôl i'n profiadau gwych i ymwelwyr.

Archwiliwch beth sydd gan Sir i gynnig gyda ni yma yn "Dyma Wrecsam".

 

O'r atyniadau mawr i'r gemau cyfrinachol gorau sy'n haeddu cydnabyddiaeth. Rydyn ni'n edrych ar ddatgelu'r rhain dros y misoedd a'r blynyddoedd nesaf - yn ogystal â helpu i gefnogi'r entrepreneuriaid newydd sy'n gweld Wrecsam fel canolfan i ffynnu. Rydym yn chwilio am y profiadau gorau sy'n ein gwneud yn unigryw ac a fydd yn rhoi profiadau rhagorol am y rhesymau cywir.

Hyrwyddo gwaith Tîm Rheoli Cyrchfan a Digwyddiadau Wrecsam - rydym yn griw o unigolion sy'n gweithio ar draws y sector twristiaeth yn Wrecsam. Gyda'n gilydd, gallwn i gyd dynnu sylw at le gwych Wrecsam mewn gwirionedd a pharhau â'n llwyddiant twristiaeth anhygoel dros y blynyddoedd diwethaf.

Rydym yn dibynnu ar dîm ymroddedig o unigolion sy'n mynd yr ail filltir i olygu'r wefan hon a hyrwyddo popeth sy'n dda am yr ardal.  

Mae 'na wefr go iawn am Wrecsam Sir ar hyn o bryd - rydyn ni wir yn credu hynny - a gobeithio y gallwch chi ymuno â ni ar gyfer y reid!

bottom of page