import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

BANGOR AR DDIWRNOD RASIO DYDD - DYDD GWENER 15 RHAGFYR!

Mae ras olaf y tymor yn cael ei chynnal ym Mangor Is-coed dydd Gwener yma ac mae mynychwyr y ras yn annog i fod yn Nadoligaidd!

Hwyl yr Ŵyl ar Ddiwrnod Rasio Ceffyl yn Gyntaf ar ddydd Gwener 15 Rhagfyr

Dydd Gwener 15 Rhagfyr yw'r cyfle olaf i ddod i rasio ym Mangor Is-coed yn 2017 cyn gwyliau'r Nadolig. Ewch i ysbryd yr wyl yn gynnar a mwynhau gwin cynnes a mins peis wrth fwynhau'r gweithgaredd o gerdyn saith ras. Mae gatiau'n agor yn gynharach am 10.30am a'r ras gyntaf yn dechrau am 12pm.

Bydd Bangor Is-coed yn cymryd rhan ym mhedwerydd diwrnod rasio Ceffylau'n Gyntaf cenedlaethol fel un o'r meysydd rasio ac mae'r diwrnod yn nodi bod Rasio Prydain yn dod at ei gilydd drwy fenter The Horse Comes First. Y nod yw codi ymwybyddiaeth o'r gofal o'r radd flaenaf a ddarperir i geffylau ar draws y diwydiant rasio yn ystod ac ar ôl eu gyrfaoedd rasio. Bydd cynrychiolwyr ar y cwrs yn siarad â'r rhai sy'n dilyn y ras am y gwaith gwych a hyrwyddir gan Horse Comes First.

Dywedodd Robin Mousey, cynrychiolydd Horse Comes First:

“Mae hwn yn gyfle perffaith i ymgysylltu hyd yn oed mwy o bobl â’r negeseuon am y lefelau digyffelyb o les ceffylau ar draws y diwydiant rasio.”

 

Mae dydd Gwener 15 Rhagfyr hefyd yn Ddiwrnod Siwmper Nadolig Cenedlaethol i Achub y Plant ac mae’r cod gwisg wedi’i ymlacio ar gyfer y rhai sy’n rhedeg y ras, a fydd yn cael eu hannog i chwaraeon siwmper Nadolig a chymryd rhan mewn cystadleuaeth gwisg orau gwahanol! Bydd y rhai yn y gwisg Nadoligaidd fwyaf yn cael cyfle i fynd â gwobrau gwych adref gyda nhw ar y diwrnod gan gynnwys tocynnau i ddiwrnod rasio o’u dewis yn 2018.

Bydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal rhwng 10.30am a 2.45pm ac i gystadlu, rhaid i'r rhai sy'n cystadlu ymweld â thîm yr ŵyl wrth y goeden Nadolig y tu allan i'r Ystafell Pwyso i gymryd rhan.

Bydd staff Cae Ras Bangor Is-coed hefyd yn ysbryd y Nadolig, yn gwisgo siwmperi Nadolig wedi’u dylunio i godi arian ar gyfer Racing Welfare. Mae nifer cyfyngedig yn dal i fod ar gael i'w prynu trwy'r Racing Post ar-lein i unrhyw un sydd am gefnogi achos da arall.

Dywedodd Rheolwr Cyffredinol Cae Ras Bangor Is-y-coed, Jeannie Chantler: “Rydym wrth ein bodd yn cefnogi tair menter wych ac yn gobeithio y bydd digwyddiadau’r dydd yn codi ymwybyddiaeth o’r gwaith gwych a wneir gan y tri sefydliad. Bydd gwirfoddolwyr o Achub y Plant yn cynnal casgliad bwced wrth y gatiau allanfa ar ôl y ras olaf a’n gobaith yw y bydd y rhai sy’n rhedeg y ras yn gallu cloddio’n ddwfn a chyfrannu wrth iddynt ein gadael am y tro olaf yn 2017.”

Gydag wythnos yn unig i fynd, anogir y rhai sy’n dymuno mynychu i brynu eu tocynnau ymlaen llaw ar-lein yn bangorondeeraces.co.uk neu drwy ffonio’r Swyddfa Docynnau ar 01978 780 323. Mae tocynnau, bathodynnau, lletygarwch ac aelodaeth 2018 ar werth nawr. yr un sianeli.

Mae telerau ac amodau’r gystadleuaeth yn berthnasol, ewch i bangorondeeraces.co.uk am ragor o wybodaeth.

 

bottom of page