import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

2018 Twristiaeth Sir Wrecsam Gwobrau -Dydd Iau 12fed Ebrill, Coleg Cambria

Mae tocynnau ar werth nawr ar gyfer Gwobrau Twristiaeth Wrecsam 2018 a gynhelir ar DDYDD IAU 12fed EBRILL, 7.00pm yn Coleg_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58dCambria, Grove Park Ffordd, Gwrecsam.

 

Now yn ei 4edd flwyddyn, bydd y gwobrau'n cael eu cynnal gan Oli Kemp o Heart FM ac yn dathlu twf parhaus twristiaeth y Sir_cc781905-5cde-3194-bb3b-186bad5cfgolygfa - heddiw gwerth £116m y flwyddyn ac yn cefnogi dros 1,600 llawn amser swyddi.   Bydd staff Bwyty Hafod yn paratoi'r swper tri chwrs gorau, gyda chynhwysion lleol ffres o bob rhan o Ogledd Ddwyrain Cymru. 

 

Mae tocynnau ar gyfer y cinio tei du yn £55 y pen, gyda bwrdd o ddeg yn costio £500. Mae hyn yn cynnwys diod cyrraedd, hanner potel o win y person, pryd tri chwrs a'r dathliadau gwobrwyo.  This Is Wrecsam Mae aelodau premiwm hefyd yn derbyn 2 docyn am ddim fesul busnes.  To book tocynnau, defnyddiwch y ffurflen isod a bydd anfoneb yn cael ei hanfon atoch. 

Os cewch unrhyw anhawster - anfonwch e-bostinfo@thisiswrexham.co.uk 

Tocynnau

RHESTR FER GWOBRAU 2018

DARPARU LLETY BACH GORAU

 • Y Goeden Lemon, Wrecsam

 • Y Llaw yn Llanarmon

 • Maenor Wrddymbre

 • Porthdy Willington

DARPARU LLETY MAWR GORAU

 • Gwesty'r Ramada Plaza

 • Gwesty'r Holt Lodge

 • The Premier Inn, Canol Tref Wrecsam

 • Gwesty Llyndir Hall

 • Tafarn y Mulberry, Llwynmawr

DARPARU HUNAN-ARlwyo GORAU

 • Parc Gwyliau Plassey

 • Parc Teithiol Clays

 • Safle Teithiol Lady Willington 

 • Maes Carafanau Gerddi Emral

ATYNIAD TWRISTIAETH GORAU

 • Techniquest Glyndwr 

 • Traphont Ddŵr Pontcysyllte (Basn Trefor)

 • Castell y Waun

 • Neuadd a Gerddi Erddig

 • Eglwys y Plwyf San Silyn 

 • Amgueddfa Wrecsam 

 • Cae Ras Bangor Is-coed

 • Pysgodfa Commonwood

BWYTY GORAU

 • Y Llaw yn Llanarmon

 • Y Goeden Lemon, Wrecsam

 • The Machine House, Yr Orsedd

 • Y Cwch, Erbistog

 • Bwyty Hafod, Coleg Cambria

CAFFI/SIOP COFFI GORAU

 • Cwmni Coffi Stryd y Brenin

 • Caffi'r Cwrt, Amgueddfa Wrecsam 

 • Caffi a chuddfan Lot 11 

 • Starbucks, Dôl yr Eryrod

 • Caffi Wylfa, Y Waun

TAfarn GORAU / BAR GWIN

 • Yr Alun, Rossett

 • Y Royal Oak, Bangor Is-coed

 • Bar Gwin y Banc, Wrecsam

 • Y Baedd Tew, Wrecsam 

 • Tafarn y Bridge End, Rhiwabon

 • The Nags Head, Lavister

 • Tyn y Capel, Y Mwynglawdd

DEFNYDD GORAU O GYNNYRCH LLEOL

 • Canolfan Groeso Wrecsam

 • Caffi a chuddfan Lot 11

 • Y Goeden Lemwn, Wrecsam 

 • Y Royal Oak, Bangor Is-coed

 • Lewis' Farm Shop Eyton

DEFNYDD GORAU O GYFRYNGAU CYMDEITHASOL

 • Techniquest Glyndwr

 • Cae Ras Bangor Is-coed

 • Cwmni Coffi Stryd y Brenin

 • Rock the Park, Wrecsam (digwyddiad)

 • The Fat Boar, Wrecsam

 • Caffi a chuddfan Lot 11

 • Gwesty'r Holt Lodge

SEREN YN CODI MEWN GWOBR TWRISTIAETH LEOL

 • Katie Pridding - Y Dderwen Frenhinol, Bangor Is-coed

 • Aaron Jones - the Buck House Hotel

 • Sarah Baker - Caffi a chuddfan Lot 11

 • Suzie Simon - Gwesty Holt Lodge

 • Caitlin McHugh - Canolfan Ymwelwyr Basn Trefor

 • Rebecca - Yr Alun, Yr Orsedd

GWOBR AM Y GWASANAETH CWSMERIAID GORAU(Unigolion yn unig)

 • Lee Williams - Royal Oak, Bangor Is-coed

 • Peta Hearn - Canolfan Ymwelwyr Basn Trefor

 • James Day - Bar Gwin y Banc, Wrecsam

 • Matthew Scott - Bar Gwin y Banc, Wrecsam

 • Mark Finlay - Y Baedd Tew Wrecsam 

 • Natalie Jones - Tacsis Apollo, Wrecsam 

DIGWYDDIAD BACH GORAU(< 2,000 o fynychwyr)

 • Y Goelcerth Gymunedol - Gwesty Buck House

 • The Gyrru Mewn Sinemâu - Tîm Digwyddiadau CBS Wrecsam

 • Gwyl Stryd Wrecsam

 • Ras Hwyaid Elusennol - Royal Oak, Bangor Is-coed

 • Taith Gerdded Ganol Nos i Ferched - Hospis Ty'r Eos

DIGWYDDIAD MAWR GORAU(> 2,000 o fynychwyr) 

 • Rock the Park, Wrecsam

 • Marchnad Nadolig Fictoraidd Wrecsam

 • O dan y Bwâu ym Mhontcysyllte

 • FFOCWS Cymru 2017

 • Coelcerth Elusennol a Thân Gwyllt - Gwesty Holt Lodge 

YMRWYMIAD EITHRIADOL I WOBR TWRISTIAETH LEOL.....?

bottom of page