import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

TOCYNNAU BWS ARIVA AR GYFER GOGLEDD CYMRU...

Mae Canolfan Groeso Wrecsam bellach yn stocwyr swyddogol ar gyfer Tocynnau Bws Arriva...

Mae ein ffrindiau draw yn y Wrexham Canolfan Groeso ar Sgwâr y Frenhines yn y dref bellach wedi cytuno i fod yn swyddogol stocwyr ar gyfer Tocynnau Bysiau Arriva!

Mae hyn yn golygu y gallant gynnig passes ar gyfer eich arhosiad dyddiol, wythnosol a misol i gael y mwyaf allan o'ch_cc781935-cyd-54bb-yma-5cde-136bad5cf58d_i gael y mwyaf allan o'ch_cc781935-byw-54-cyd-935-cyd-54-yma-54-byw-yma-54-byw-yma-54-byw y rhanbarth.

Mae Canolfan Groeso Wrecsam ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10.00am a 4.00pm a gellir cysylltu â hi hefyd ar 01978 292015.

I gael mapiau o lwybrau bysiau lleol Arriva ac i weld lle gallwch chi deithio ar draws y rhanbarth, cymerwch olwg ar y lluniau isod...

bottom of page