import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

MAE BLWYDDYN DARGANFOD 2019 yn DECHRAU GYDA HER BWYD NEWYDD!

Heriodd bwytai ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru i greu saig gofiadwy i ddathlu Blwyddyn Darganfod!

Food Challenge Poster 2019 Eng.jpg

Mae Tîm Twristiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru unwaith eto yn lansio her goginiol newydd i ddathlu dechrau Blwyddyn Darganfod Cymru. Bydd yr her unwaith eto yn ceisio codi ymwybyddiaeth o'r sîn fwyd wych yn ein rhanbarth, tra'n cefnogi ein bwytai cinio lleol yn ystod cyfnod traddodiadol 'tawel' yn y flwyddyn newydd. 

Ar gyfer bwytai, yr her fydd datblygu o leiaf tair saig tapas neu blatiau bach gan ddefnyddio cynhyrchwyr lleol Gogledd Ddwyrain Cymru a fydd bob un yn chwarae ar y synhwyrau ac yn helpu ciniawyr i ddysgu mwy am Flwyddyn Darganfod yng Nghymru 2019._cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_ 

Ar gyfer caffis / ystafelloedd te, mae’r her ychydig yn wahanol ac yn annog dylunio pwdin sydd eto’n defnyddio cymaint o gynnyrch lleol Gogledd Ddwyrain Cymru â phosibl, yn chwarae ar synhwyrau’r rhai sy’n ei brynu ac yn ymgorffori rheswm posibl i ddarganfod ein rhanbarth.

Yr Her

Yn cael ei gynnal rhwng 18 Ionawr a 13 Chwefror, bydd mynediad i fwytai ar draws y rhanbarth ar gael bob dydd tra byddant hefyd yn cael dau ymweliad ciniawa dirgel a fydd yn sgorio eu cais, sut mae'n cael ei hyrwyddo a sut mae'n cyd-fynd â'r meini prawf mynediad.

Yna bydd y ddwy saig â’r sgôr uchaf o bob categori yn cael eu gwahodd i sesiwn goginio ddiwedd mis Chwefror gyda gwobrau’n cynnwys y cyhoeddusrwydd cysylltiedig, stondin yng Ngŵyl Bwyd a Diod Wrecsam ym mis Medi a chyfleoedd digwyddiadau masnachol eraill drwy gydol y flwyddyn.

Wrth siarad am y digwyddiad, dywedodd Sam Regan, Cadeirydd Partneriaeth Twristiaeth Dyma Wrecsam a pherchennog y Lemon Tree Wrecsam; “Mae'r heriau bwyd hyn bob amser yn boblogaidd ar draws y rhanbarth ac yn cynnig cyhoeddusrwydd gwych i bob un o'r busnesau ar ddechrau'r flwyddyn. Gogledd-ddwyrain Cymru ac rydym hefyd yn wirioneddol ddiolchgar bod Llywodraeth Cymru wedi parhau i gefnogi’r tîm twristiaeth i gyflwyno digwyddiadau fel y rhain sy’n cefnogi ein diwydiant lleol.”

Sut i fynd i mewn

Os ydych yn gogydd neu'n rhedeg bwyty lleol yn Wrecsam, Sir y Fflint neu Sir Ddinbych ac yn dymuno ymgymryd â'r her, bydd angen i chi anfon manylion eich pryd at twristiaeth@wrexham.gov.uk erbyn 9.00am ar 16 Ionawr.  Dylai hwn gynnwys enw'r pryd, manylion yr holl gyflenwyr i'w defnyddio ac unrhyw fanylion eraill y credwch a fydd yn gwneud stondin allan.  

 

Gan fod ceisiadau yn gyfyngedig i ddeuddeg ym mhob categori, byddwch yn cael eich hysbysu o fewn 24 awr ac os byddwch yn llwyddiannus, RHAID i chi fynychu digwyddiad lansio byr i'r wasg ar 16 Ionawr am 2.30pm yn Llangollen.

Cyhoeddir manylion yr holl seigiau sy'n rhan o'r her ar 17 Ionawr a byddant ar gael i'w gweld yn www.northeastwales.wales ac ar sianeli cyfryngau cymdeithasol twristiaeth @NthEastWales ar yr un dyddiad.

Gellir gweld y ffilm uchafbwyntiau o rownd derfynol coginio “2018 Blwyddyn y Môr” y llynedd (a enillwyd gan Gales of Llangollen) yma; 

bottom of page