import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

LLWYBR DEFAID WRECSAM YN ESTYNEDIG AR GYFER 2018!

Mae mwy o ffrindiau gwlanog wedi glanio mewn lleoliadau newydd ar draws y Fwrdeistref Sirol y gwanwyn hwn...

Plassey Restaurant

Ers 2016, mae nifer o drigolion gwlanog wedi bod yn Sir Wrecsam, yn frith o bobl leol ac ymwelwyr i’w canfod a’u dilyn fel rhan o lwybr defaid Wrecsam. Newyddion cyffrous i’r praidd yw bod 11 arall bellach wedi ymuno â’r 23 dafad wreiddiol.

Mae mwy o fusnesau o bob rhan o'r Fwrdeistref Sirol wedi partneru â Phartneriaeth Twristiaeth Dyma Wrecsam a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i noddi a dylunio eu model defaid eu hunain sydd bellach yn rhan o deulu o ddefaid Wrecsam sydd â 34 o bobl._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ Mae'r artist lleol Ellie Ashby wedi bod yn gyfrifol am helpu i gynhyrchu'r defaid gorffenedig, gyda mewnbwn creadigol gan bob busnes a sefydliad.

Yn ogystal â'r wynebau cyfarwydd fel Doris o Borras, Angelina, Baali a'r Fonesig Baa Baa, mae llwybr mwy wedi'i sefydlu i barhau i annog pobl i ymweld â'r defaid yn eu cartrefi.

Mae mapiau ar gael i'w lawrlwytho ar wefan y Bartneriaeth Twristiaeth yn www.thisiswrexham.co.uk/wrexhamsheep, neu gellir ei gasglu o Ganolfan Groeso Wrecsam, neu lawer o'r lleoliadau ar y llwybr.

Anogir ymwelwyr i dynnu lluniau o’u hunain gyda’r defaid, a’u postio ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #wrexhamsheep. Mae gan y defaid hefyd eu cyfrif Twitter eu hunain @wrexhamsheep

Mae enwau defaid newydd a’u lleoliadau fel a ganlyn:

  • Dr Mutton & Nurse Lamb – Ysbyty Spire Iâl, Parc Technoleg Wrecsam

  • Bedwr – Gwelyau Gogledd Cymru, Gwersyllt

  • Baawyn – CEM Berwyn

  • Defaid Lewis – Siop Fferm Lewis, Eyton

  • Blodwyn – Coleg Cambria, Campws Iâl

  • Wyneb McSheep Defaid – The Fat Boar, Wrecsam

  • Leonard – Leonard Cheshire Can Do (lleoli yn Llyfrgell Wrecsam)

  • Myrddin – Gwesty Rossett Hall, Yr Orsedd

  • Marky & Arty – Ty Pawb/ Arcêd y De, Wrecsam

bottom of page