import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

Y NEWYDDION DIWEDDARAF...

Enwebiadau yn agor ar gyfer Gwobrau Twristiaeth Wrecsam 2017 Wrecsam!

Mae enwebiadau nawr ar agor i fusnesau twristiaeth o fewn Bwrdeistref Sirol Wrecsam enwebu eu hunain ar gyfer Gwobrau Llysgenhadon Twristiaeth Wrecsam 2017!

Os hoffech enwebu eich busnes neu aelod o staff - anfonwch e-bost at tourism@wrexham.gov.uk erbyn 5th Chwefror gyda 100 gair yn nodi pam y dylech fod ar y rhestr fer ar gyfer gwobr benodol.

Gall busnesau roi cynnig ar fwy nag un categori gwobr.

Cynhelir y gwobrau ddydd Iau 23 Mawrth yng nghwrt Castell y Waun a byddant yn cyd-fynd â Blwyddyn_Cymraeg 2017 Legends gan gynnwys thema Ganoloesol!  Mwy o fanylion yn fuan...

bottom of page