import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

GWOBRAU TWRISTIAETH WRECSAM 2018 YN DATHLU LLWYDDIANT YN Y SIR!

Roedd busnesau twristiaeth o bob rhan o’r Sir yn dathlu neithiwr ar ôl pedwerydd Gwobrau Twristiaeth blynyddol Dyma Wrecsam

Plassey Restaurant

Roedd busnesau twristiaeth o bob rhan o’r Sir yn dathlu neithiwr ar ôl pedwerydd Gwobrau Twristiaeth blynyddol Dyma Wrecsam yng Ngholeg Cambria.  Mae’r gwobrau wedi’u cynllunio i ddathlu’r unigolion a’r busnesau hynny cyfrannu'n sylweddol at dwf cyflym diwydiant twristiaeth Sir Wrecsam - y llynedd gwerth £116m i'r economi a disgwylir iddo dyfu ymhellach pan gyhoeddir y canlyniadau fis nesaf.

 

Cynhaliwyd y gwobrau eleni gan Bartneriaeth Twristiaeth Dyma Wrecsam, mewn cydweithrediad â'r adran Lletygarwch ac Arlwyo yng Ngholeg Cambria, a oedd yn gallu defnyddio'r digwyddiad i roi profiad hanfodol i fyfyrwyr o gyflawni swyddogaeth fawr._cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ 

 

Ymhlith yr enillwyr mawr ar y noson roedd FOCUS Wales a aeth â'r digwyddiad mawr gorau adref, a thîm digwyddiadau Cyngor Wrecsam am eu sinemâu gyrru i mewn.  The Lodge Hotel y wobr llety mawr gorau, a dyfarnwyd teitl y bwyty gorau i'r Machine House yn yr Orsedd ar ôl ennill dwy roséd AA a chais Michelin Guide eleni. , derbyniodd perchennog siop goffi Lot 11 yn Wrecsam y 'Rising Star in Tourism Award' ac enillodd y caffi wobr hefyd am eu hymrwymiad i gynnyrch lleol. _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5 y noson oedd Sarah a John Brookshaw yn cipio gwobr 'ymrwymiad rhagorol i dwristiaeth' adref yn dilyn eu twf parhaus, buddsoddiad a'u harlwy o ansawdd uchel ym Mharc Gwyliau Plassey yn Eyton._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf5 8d_

 

Wrth siarad am y noson, dywedodd Joe Bickerton, Rheolwr Cyrchfan ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam;

 

“Bob blwyddyn, mae’r gystadleuaeth ar gyfer y gwobrau hyn yn mynd yn fwy ffyrnig wrth i ansawdd a buddsoddiad yn ein sector twristiaeth gynyddu drwy’r amser.  Along with the local growth of tourism Mae'r Sir, eleni wedi gweld busnesau blaenllaw yn dod at ei gilydd i ffurfio Partneriaeth Twristiaeth Dyma Wrecsam, lansio gwefan newydd a cherdyn disgownt i gynhyrchu mwy o incwm i gyd-fynd â'r gwaith rydym yn ei wneud fel Awdurdod Lleol._cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_ Mae hwn yn brosiect blaenllaw i eraill yng Nghymru ei ddilyn, ac mae wedi dangos ymhellach awydd ein busnesau twristiaeth i gydweithio i wneud i'r maes hwn ffynnu._cc781905-5cde-3194-bb3b-5cde i mewn i 2018, bydd Wrecsam ond yn cael hwb pellach gyda digwyddiadau newydd a mwy, gŵyl fwyd newydd dan arweiniad Tîm Dyma Wrecsam ac wrth gwrs cyfleusterau newydd fel Tŷ Pawb a gwelliannau i ymwelwyr mewn safleoedd allweddol fel Basn Trefor.”

 

Ychwanegodd y siaradwr gwadd ar y noson Jim Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Twristiaeth Gogledd Cymru;

 

“Mae gweithredwyr twristiaeth a’r Awdurdod Lleol yma yn Sir Wrecsam yn parhau i greu argraff a chwarae eu rhan yn nhwf Gogledd Cymru fel cyrchfan ymwelwyr byd-eang.  The new sign mae'r A483 yn creu argraff gyntaf wych wrth i chi ddod i mewn i'r Sir nawr ac mae'r fenter a'r buddsoddiad a ddangosir gan lawer o weithredwyr twristiaeth newydd a phresennol yma wedi gwneud cymaint o argraff arnaf. _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_Mae Coleg Cambria wedi cynnig amgylchedd gwych i ni ddathlu heno a hoffwn longyfarch pob busnes ar y rhestr fer!”

 

Y rhestr lawn o enillwyr y noson oedd;

 

DARPARU LLETY BACH GORAU
​Y Goeden Lemwn, Wrecsam

DARPARU LLETY MAWR GORAU
Gwesty'r Holt Lodge

DARPARU HUNAN-ARlwyo GORAU
​Parc Gwyliau Plassey

​GORAU DENIAD TWRISTIAETH
Castell y Waun

BWYTY GORAU
The Machine House, Yr Orsedd

​CAFFI GORAU / SIOP COFFI
Cwmni Coffi Stryd y Brenin

TAfarn GORAU / BAR GWIN
Bar Gwin y Banc, Wrecsam

DEFNYDD GORAU O GYNNYRCH LLEOL
Caffi Lot 11, Wrecsam

DEFNYDD GORAU O GYFRYNGAU CYMDEITHASOL
The Fat Boar, Wrecsam

SEREN YN CODI MEWN GWOBR TWRISTIAETH LEOL
Sarah Baker - Caffi Lot 11, Wrecsam

GWOBR AM Y GWASANAETH CWSMERIAID GORAU
Natalie Jones - Tacsis Apollo, Wrecsam 

DIGWYDDIAD BACH GORAU (< 2,000 o fynychwyr)
Sinemâu Drive In - Tîm Digwyddiadau CBS Wrecsam

DIGWYDDIAD MAWR GORAU (> 2,000 o fynychwyr) 
FFOCWS Cymru 2017

YMRWYMIAD EITHRIADOL I DWRISTIAETH LEOL
Sarah a John Brookshaw - Parc Gwyliau Plassey

bottom of page