import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

THE MULBERRY INN YN ENNILL!

Gwesty Dyffryn Ceiriog yn ennill Sialens Pei Blwyddyn y Chwedlau 2017!

Enillodd Tafarn y Mulberry, Llwynmawr (Dyffryn Ceiriog) Sialens Pei fawreddog y Flwyddyn Chwedlau ddydd Gwener yng Ngholeg Cambria.

Mae'r her flynyddol o fwydie, sydd bellach yn ei thrydedd flwyddyn, yn dathlu'r gorau o gynnyrch Cymreig lleol ac yn annog bwytai a chaffis lleol i ddatblygu pryd o safon a fydd yn denu ymwelwyr newydd i roi cynnig arni.  

Yn rownd derfynol dydd Gwener, sy’n cael ei rhedeg gan dîm twristiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru ar y cyd â Choleg Cambria, gwelwyd three finalists = Tafarn y Mulberry, Bellis Brothers (Holt) a’r Alyn Rossett yn brwydro dros y stofiau cyn_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_yn cyflwyno eu tair peis i'r prif gogyddion Robert Didier (Orchard Pigs, Wrecsam) a Dai Chef (Tir Y Coed, Conwy) a ynghyd ag aseswyr arlwyo o'r coleg.

Er ei fod yn agos, cipiodd pastai cig oen balchder Celtaidd y Mulberry Inn, wedi'i farinadu mewn medd gyda bricyll y tlws buddugol, ac yna'r ail safle Bellis Brothers ac yn drydydd, yr Alun.

Roedd prif gogydd Tafarn y Mulberry, Richard Sommers yn falch iawn o ennill.  Dywedodd;

"Dros y mis diwethaf, mae'r Mulberry Inn wedi gwerthu tua 230 o'r pasteiod yma ac wedi denu cwsmeriaid newydd gwych - mae'n siŵr y bydd llawer ohonyn nhw'n dychwelyd. heddiw a gobeithiwn y bydd y bastai yn mynd ymlaen i fod yn llwyddiant ar gyfer Gŵyl Dewi Sant ac yn codi ymwybyddiaeth o Ddyffryn Ceiriog fel cyrchfan i dwristiaid ymhellach.”

Roedd yr her, a gefnogir gan Gyllid Ymgysylltu Twristiaeth Rhanbarthol Llywodraeth Cymru yn agored i fusnesau sydd wedi'u cofrestru fel twristiaeth leol ambassadors a Rheolwr Cyrchfan Cyngor Wrecsam Ychwanegodd Joe Bickerton;

“Bob blwyddyn, mae’r diddordeb yn yr heriau bwydgar hyn yn cynyddu ac roedd yn wych clywed bod Tafarn y Mulberry wedi cael llawer o ymwelwyr newydd – yn rhannol oherwydd eu pastai a’r cysylltiadau cyhoeddus a ddenodd ym mis Chwefror!  Tourism yn parhau i dyfu yn ein hardal ac mae'n bwysig ein bod ni'n dathlu ac yn cynnig y cynnyrch lleol gorau ar ein bwydlenni er mwyn sicrhau bod pobl yn cael y profiad gorau wrth aros gyda ni."

Am fwy o luniau o rownd derfynol dydd Gwener, edrychwch ar ein horiel isod...

bottom of page