import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

DAU FUSNES CANOL TREF WRECSAM YN Cipio GWOBRAU MISOL!

Pleidleisiodd The Nags Head and the Beauty Box (Bank St) fel rhai sydd â’r gwasanaeth cwsmeriaid gorau gan ddarllenwyr This Is Wrecsam...

Cyflwynwyd ein gwobrau canol tref misol yr wythnos diwethaf a thimau buddugol yr haf eleni oedd Chris & Stephanie yn y Nags Head a Vicki a’i thîm yn y Beauty Box ar Stryd y Banc!

Daw’r gwobrau misol o restr fer o enwebiadau gan ddarllenwyr TIW yn gynharach eleni ac fe’u gwiriwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam Tîm Rheoli Canol y Dref, Amanda Davies a Rachel Cupit.  

Mae'r Nags Head a'r Beauty Box yn chwarae rhan weithredol wrth hyrwyddo'r dref, gan godi arian at achosion lleol ynghyd â darparu gwasanaeth cwsmeriaid gwych - rhywbeth sydd mor hanfodol ar gyfer ffyniant y dref i siopwyr ac ymwelwyr.

Cipiodd y Nags Head wobr mis Gorffennaf a chyflwynwyd gwobr Awst 2017 i’r Beauty Box.

Wrth siarad am eu llwyddiannau, dywedodd Amanda Davies, Rheolwr Canol y Dref;

"Mae'r Nags Head a'r Beauty Box yn eiriolwyr gwych dros ein tref ac mae ganddyn nhw enw ffyddlon ymhlith ein siopwyr. economi yma yn Wrecsam, tra bod Vicki a’i thîm wedi cadw eu gwasanaeth o’r radd flaenaf i siopwyr yn dilyn eu hadleoli i Stryt y Banc yn gynharach eleni!”

Yn y llun uchod, derbyniodd Chris a Stephanie o’r Nags Head eu gwobr gan y Cyng Terry Evans, Amanda a Rachel ac mae Amanda a Rachel hefyd i’w gweld yn cyflwyno gwobr mis Awst i Vicki yn y Beauty Box.

I gyflwyno'ch busnes i'w ystyried ar gyfer gwobrau Medi a Hydref 2017, ysgrifennwch at info@thisiswrexham.co.uk gyda 200 gair yn nodi pam rydych chi'n meddwl bod eich busnes yn haeddu ennill.  Os ydych chi'n siopwr - ysgrifennwch atom a dywedwch wrthym am y busnes rydych chi'n meddwl sy'n rhoi gwasanaeth gwych i gwsmeriaid!

bottom of page