import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

Mer, 28 Meh

|

Hope Mountain Retreat (B&B)

Strengthening Your Nature Offer - A Guide for Tourism Providers

Gain inspiration and ideas for activities to offer in your local nature spaces.

Registration is closed
See other events
Strengthening Your Nature Offer - A Guide for Tourism Providers
Strengthening Your Nature Offer - A Guide for Tourism Providers

Time & Location

28 Meh 2023, 18:30 – 29 Meh 2023, 20:30

Hope Mountain Retreat (B&B), Ffynnon-y-Garreg, Cymau LL11 5EY, UK

About the event

Cymraeg

Ymunwch â ni am sesiwn dreiddgar wedi’i hanelu at ddarparwyr twristiaeth sydd eisiau gwella eu harlwy byd natur. Darganfyddwch ffyrdd effeithiol o gyfathrebu manteision niferus ymgolli ym myd natur a dysgwch am berlau cudd Wrecsam, sy’n berffaith ar gyfer ymlacio natur, llwybrau a mannau chwarae. Cewch ysbrydoliaeth a syniadau am weithgareddau i’w cynnig yn eich mannau natur lleol. Uchafbwyntiau: Dysgwch sut i gyfathrebu manteision bod ym myd natur yn effeithiol Archwiliwch leoliadau gorau Wrecsam ar gyfer ymlacio natur, llwybrau, a mannau chwarae Darganfyddwch syniadau ar gyfer gweithgareddau i ennyn diddordeb ymwelwyr yn eich ardaloedd natur lleol Derbyn pecyn adnoddau am ddim i gefnogi eich cynigion natur Mwynhewch bowlen gynnes o gawl a diodydd adfywiol yn ystod y digwyddiad Peidiwch â cholli'r cyfle hwn i wella'ch arlwy natur a darparu profiadau bythgofiadwy i'ch ymwelwyr. Cofrestrwch nawr i sicrhau eich lle! Sylwer: Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer darparwyr twristiaeth yn unig ac mae angen cofrestru ymlaen llaw.

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

__________

English

Join us for an insightful session aimed at tourism providers who want to enhance their nature offerings. Discover effective ways to communicate the numerous benefits of immersing oneself in nature and learn about the hidden gems of Wrexham, perfect for nature relaxation, trails, and play spaces. Gain inspiration and ideas for activities to offer in your local nature spaces.

Highlights:

  • Learn how to effectively communicate the benefits of being in nature
  • Explore Wrexhams best locations for nature relaxation, trails, and play spaces
  • Discover ideas for activities to engage visitors in your local nature areas
  • Receive a complimentary resource pack to support your nature offerings
  • Enjoy a warm bowl of soup and refreshing beverages during the event

Don't miss this opportunity to enhance your nature offer and provide unforgettable experiences for your visitors. Register now to secure your spot!

Note: This event is exclusively for tourism providers and requires pre-registration.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities - Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

Tickets

  • General Admission

    £0.00
    Sale ended

Total

£0.00

Share this event

bottom of page