import wixWindow from 'wix-window'; let myLang = wixWindow.multilingual.currentLanguage; $w.onReady(function () { //changes the gallery to match language selection if (myLang === 'en'){ $w('#VISITen').show() $w('#VISITen).expand() } else if (myLang === 'cy'){ $w('#VISITcy').show() $w('#VISITcy').expand() } });
top of page

Y NEWYDDION DIWEDDARAF...

Lansio Her Pastai Blwyddyn Chwedlau 2017!

Gyda 2017 yn cael ei dynodi gan Croeso Cymru fel Blwyddyn y Chwedlau, gwelodd tîm twristiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru ei bod hi’n addas dathlu hyn gyda her wych arall o ran bwyd – yr Her Pei Chwedlonol.

 

Mae cogyddion a chogyddion dawnus y rhanbarth wedi cael cais i fynd i mewn i bastai, boed yn felys neu'n sawrus, a fydd yn adrodd stori am y rhanbarth. Mae'n rhaid i'r pastai fod wedi'i wneud o gynhwysion sy'n dod yn gyfan gwbl o Gymru.

Mae 16 cais wedi dod i law, o bob rhan o Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam, a bydd gofyn iddynt gynnwys y pryd ar eu bwydlenni o16th January to 12th Chwefror 2017 .

 

Mae'n ofynnol iddynt hyrwyddo'r pryd o fewn y sefydliad ac ar draws y cyfryngau cymdeithasol. Yn ystod y cyfnod hwnnw, bydd pob lleoliad sy'n cymryd rhan yn cael dau ymweliad 'bwyta dirgel' gan aelodau'r cyhoedd a/neu newyddiadurwyr bwyd. Bydd y tri sefydliad â’r sgôr uchaf wedyn yn mynd ymlaen i’r rownd derfynol ar ddiwedd Chwefror cyn i’r enillydd cyffredinol gael ei benderfynu gan banel o feirniaid.

Bydd gan y sefydliad buddugol gyfle i gynnal stondin yng Ngŵyl Fwyd Wrecsam 2017, i werthu eu pastai chwedlonol fuddugol.

Felly, ble allwch chi roi cynnig ar bastai chwedlonol?

Y Goeden Lemon, Wrecsam– Pastai Cawl Cig Oen gyda Tatws Stwnsh Minted a Gwyrddion Menyn

The Fat Boar, Wrecsam– Hwyaden, Pwdin Du a Phas Chorizo gyda Ffris Tatws Melys

Y Royal Oak, Bangor Is-coed- Pastai Mwd Charlie a'r Ffatri Siocled

Yr Alun, Rossett- Twrci, pastai cig moch Cymreig wedi'i halltu gyda bresych, bacwn a stwnsh tatws gyda moron rhost

The Boathouse, Y Waun– Pastai Gêm Stad y Waun gyda llysiau a pherlysiau tymhorol wedi'u tyfu'n hunain

Caffi Wylfa, Y Waun– Pastai Stêc Gymreig, Cwrw a Chaws Glas

Tafarn y Mulberry, Llwynmawr– Crwst pastai Crwst Byr wedi'i lenwi â chig oen wedi'i goginio'n araf wedi'i fudferwi yn Mead gyda bricyll

Soughton Hall, Llaneurgain- Pastai Cawl Cymreig y Ddraig Goch - wedi'i weini mewn crwst byr blasus gyda stwnsh cennin a thatws a llysiau gwyrdd tymhorol.

Y Baedd Tew, Yr Wyddgrug- pastai ham a rarebit Cymreig, tatws cennin hufennog, gyda phasteiod bara lafa

Canolfan Grefft Afonwen, ger Caerwys- Pastai cig oen a llysiau tymhorol, wedi'i goginio gyda chwrw Hafod

Gwesty'r Buck House, Bangor Is-coed- Cyw Iâr, Pastai cig moch mwg, tatws dauphinoise Caws Marchruddygl a chennin

Gwesty'r Holt Lodge– (Yr Holt Pii) Cig Oen, Cennin a Thatws

Set The Bar (Bar a Bistro), Wrecsam- Stêc wedi'i choginio'n araf gyda chynffon ych mewn grefi cig eidion cyfoethog, gyda moron menyn a stwnsh swêd ar ei ben.

Canolfan Arddio a Bwyty Bellis Brothers, Holt- 'Pis Porc Mefus Dodger gyda medd Cymreig a siytni nionod wedi'i garameleiddio' wedi'i wneud â phorc lleol, winwnsyn cartref a medd Cymreig

Amgueddfa Wrecsam, Wrecsam- Pastai'r Ddraig - Brodyr Jones Cig Eidion Du Cymreig, Cwrw Mŵs Piws, Caws Perl Las a chennin wedi'i frwysio gyda jam chilli bonet Scotch

Antur Un Blaned, Llandegla- 'The Hogfather' yn cynnwys Ham hoc, crwst cyfrinachol Jacks Nana, mêl grug Coedwig Llandegla a mwstard Cymreig. Gydag ymddangosiadau gwadd o fresych coch wedi'i biclo, stwnsh hufennog a saws mwstard gwin gwyn a grawn cyflawn.

(Rydym yn eich cynghori i wirio amseroedd gweini trwy ffonio pob lleoliad ymlaen llaw)

Yn ôl i'r dudalen newyddion...

bottom of page